Thứ Năm Tuần II Phục Sinh – 11/04/2024

Lời Chúa – Ga 3,31-36:

Khi ấy, ông Gio-an nói để làm chứng về Chúa Giê-su rằng: “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người; Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.”

Suy niệm:

Giê-su ơi! Ngài từ đâu đến? Tôi là Đấng từ trời mà đến (c. 31). Tôi sinh ra trên đất, sống trên đất, chết trên đất. Nhưng tôi không thuộc về đất, đất không phải là gốc của tôi. Gốc của tôi ở nơi cung lòng Thiên Chúa (Ga 1,18). Dù cư ngụ trên mặt đất, tôi vẫn luôn hướng về Cha tôi trên trời. Khi làm xong sứ mạng, tôi sẽ trở về với gốc của tôi.

Giê-su ơi! Ngài làm gì vậy? Tôi làm chứng về điều tôi đã thấy và đã nghe (c. 32). Tôi làm chứng về Thiên Chúa là Cha của tôi. Tôi đã thấy việc Người làm và đã nghe tiếng Người nói. Nhiều vĩ nhân diễn tả rất hay, rất đúng về Thiên Chúa và cũng có kinh nghiệm rất sâu về Người. Nhưng họ không phải là Con như tôi. Họ chẳng thể nào gần mầu nhiệm Thiên Chúa như tôi. Chẳng ai biết Cha bằng Con, không ai biết Cha trừ ra Con (Lc 10,22). Chỉ mình tôi mới có thể vén mở trọn vẹn khuôn mặt Thiên Chúa.

Giê-su ơi! Ngài là ai? Tôi là người được Thiên Chúa sai đến với nhân loại trên mặt đất (c. 34). Chẳng có giây phút nào tôi quên mình là Con, người được sai. Chẳng có giây phút nào tôi quên Cha tôi là Đấng sai tôi. Khi nhận mình triệt để tùy thuộc vào Cha, tôi chẳng hề xấu hổ. Tôi đáng tin vì chính sự tùy thuộc đó. Tôi chẳng làm điều gì tự mình, tôi chỉ làm điều tôi đã thấy Cha tôi làm (Ga 5,19). Tôi chẳng nói điều gì tự mình, tôi chỉ nói điều tôi đã nghe Cha tôi nói (Ga 8,26). Chính khi tôi tùy thuộc trọn vẹn vào Cha mà tôi được tự do.

Giê-su ơi! Ngài có hạnh phúc không? Tôi hạnh phúc vì tôi yêu và được yêu. Cha tôi yêu mến tôi và tôi ở lại trong tình yêu của Cha (Ga 15,10), Người vẫn ở với tôi và không để tôi cô độc (Ga 8,29). Người yêu mến tôi vì tôi dám hy sinh mạng sống cho đoàn chiên (Ga 10,17). Tình yêu của Cha thể hiện qua việc Người trao phó mọi sự trong tay tôi (c. 35). Tôi có quyền phán xét, quyền cho sống lại ngày sau hết, quyền trên mọi xác phàm. Bởi vậy, tôi mới nói mọi sự Cha có là của tôi (Ga 16,15).

Hãy đón nhận lời chứng của tôi (c. 33). Hãy tin vào tôi để được sự sống vĩnh cửu ngay từ đời này (c. 36). Hãy đến với tôi để được chia sẻ cùng một sứ mạng và vinh quang.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top