Thứ Năm Tuần II Thường Niên – 18/01/2024

Lời Chúa – Mc 3,7-12:

Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay được coi là một bản tóm lược những hoạt động của Đức Giê-su tại vùng phía biển hồ. Có vẻ Ngài rút lui về vùng này không phải vì sợ bị hãm hại (Mc 3,6), nhưng để mở rộng phạm vi hoạt động hơn. Như trước đây không lâu, mọi người từ vùng Giu-đê và Giê-ru-sa-lem kéo tới xin chịu phép rửa của Gio-an Tẩy Giả (Mc 1,5), giờ đây, một đám đông lớn hơn từ khắp mọi vùng đã đổ xô đến với Đức Giê-su. Có thể nói, toàn dân Ít-ra-en hào hứng tụ họp lại bên Ngài (Mc 3,7-8). Chưa bao giờ Đức Giê-su thành công đến thế!

Nhưng nhiều người trong đám đông khổng lồ này lại là những bệnh nhân. Họ theo Đức Giê-su vì họ đã nghe biết những phép lạ chữa bệnh Ngài làm. Đức Giê-su xin các môn đệ chuẩn bị một chiếc thuyền, để nếu bị chen lấn quá trên bờ, Ngài còn có thể xuống thuyền mà tránh đám đông. Những bệnh nhân tin rằng mình có thể được chữa lành nhờ chạm đến Ngài. Có những người chỉ xin chạm vào tua áo choàng của Ngài (Mc 6,56). Họ không chờ Đức Giê-su đến với họ. Chính họ chủ động chen lấn để chạm đến Đức Giê-su. Họ không cần Ngài phải làm gì hay nói gì, họ chỉ cần chạm đến trong lòng tin là mọi bệnh tật được chữa khỏi.

Dù y khoa đã đạt được những bước tiến đáng kể, nhưng ai có thể thống kê hết số bệnh nhân trên thế giới. Con người khi xưa chạy đến với Đức Giê-su để xin được chữa lành khỏi ách nặng nề của bệnh tật thân xác và tinh thần. Con người hôm nay cũng chạy đến với Giáo Hội để xin được chữa lành. Mọi nhà thương, phòng khám bệnh hay phát thuốc của người Công Giáo đều là nơi các bệnh nhân gặp được Đức Giê-su. Nơi đây, họ chạm được vào con người nhân hậu của Ngài, và nơi đây, Đức Giê-su chạm đến họ qua bàn tay của những y bác sĩ Công Giáo. Con người hôm nay nhận ra Chúa Giê-su không nhờ sự giới thiệu của quỷ: “Ông là Con Thiên Chúa”, nhưng nhờ sự phục vụ khiêm hạ của những lương y sống như Giê-su.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top