Thứ Năm Tuần VII Thường Niên – 23/05/2024

Lời Chúa – Mc 9,41-50:

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

“Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hỏa thuận với nhau.”

Suy niệm:

Khi nghe một người chịu tháo khớp vì mắc bệnh tiểu đường, chúng ta chẳng ngạc nhiên mấy. Mất đi bàn chân mà kéo dài được sự sống thì còn hơn là giữ lại mà phải chết. Có bao nhiêu người chịu giải phẫu mỗi ngày. Họ chấp nhận cắt bỏ một phần thân thể bị hư hoại, để mong giữ lại được cả mạng sống. Tuy việc cắt bỏ luôn đi kèm với đau đớn và mất mát suốt đời, nhưng người ta vẫn vui vì thấy mình còn sống.

Bài Tin Mừng hôm nay có thể làm ta ngạc nhiên và không vui. Bài này có nhiều câu được lặp lại như một điệp khúc. “Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì anh hãy chặt nó đi… Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì anh hãy chặt nó đi… nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã thì anh hãy móc nó đi…” Có cần phải chặt tay, chặt chân hay móc mắt không? Có cần phải hiểu các câu này của Chúa theo nghĩa đen không? Nếu hiểu theo nghĩa đen, chắc khó mà có một Ki-tô hữu lành lặn.

Bởi vậy chúng ta thường dễ bỏ qua hay hiểu theo nghĩa bóng, và có nguy cơ làm yếu đi sứ điệp mà Đức Giê-su muốn chuyển tải. Giá Trị tối hậu mà Đức Giê-su muốn chúng ta coi trọng đó là Sự Sống vĩnh hằng, là Nước Thiên Chúa (cc. 43-47). Để có được Giá Trị này, ta phải chấp nhận hy sinh nhiều giá trị khác. Hơn nữa, chúng ta lại càng phải từ bỏ hy sinh những gì cản trở khiến ta không thể đạt tới mục đích mình theo đuổi. Tay, chân, mắt là những bộ phận rất quan trọng trong cơ thể. Chúng là những chi thể không thể thiếu để có một đời sống bình thường. Tuy nhiên, chúng có thể trở thành duyên cớ khiến ta vấp phạm, sa ngã. Sa ngã ở đây là thứ sa ngã đưa chúng ta vào cõi chết đời đời, nơi toàn bộ cuộc đời chúng ta bị đổ vỡ nát tan không sao hàn gắn. Vì cuộc đời của chúng ta là vô giá, một cuộc đời đã được chuộc bằng chính Máu Con Thiên Chúa, một cuộc đời mà chính chúng ta đã dày công xây đắp, nên việc cắt bỏ những điều phá hoại cuộc đời ấy là chuyện tự nhiên.

Chặt tay, chặt chân hay móc mắt là những điều kinh khủng, gây đau đớn. Bị què tay, què chân hay chột mắt ở đời này là điều chẳng ai mong. Nhưng Đức Giê-su mời chúng ta nghĩ đến giá trị của đời sống vĩnh cửu, để có can đảm cắt đứt với những thụ tạo đang làm hư hỏng đời ta. Cắt đứt với một thói quen xấu lâu năm, hay cắt đứt tương quan tội lỗi với một người, những điều ấy nhiều khi còn khó hơn việc móc mắt hay chặt tay. Chúng ta chỉ có thể sống Lời Chúa hôm nay nếu chúng ta không bị hút bởi khoái lạc trần gian ngay trước mắt. Xin Chúa giúp ta thực hiện những cuộc giải phẫu mỗi ngày, để đau đớn của đoạn tuyệt hôm nay đem lại hạnh phúc trọn vẹn mãi mãi.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top