Thứ Năm Tuần XI Thường Niên – 20/06/2024

Lời Chúa – Mt 6,7-15:

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.

“Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

“Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”

Suy niệm:

Chúng ta không thể lèo lái hay ép buộc Thiên Chúa bằng những lải nhải dài dòng hay bằng những câu thần chú. Cầu nguyện không phải là thông báo cho Chúa biết nhu cầu của ta (c. 8). Cha Teilhard de Chardin S.J. đã viết:

“Chúng ta phải cầu xin Chúa không phải vì lề luật buộc như thế, cũng không phải vì Chúa không biết ta cần gì. Không, kinh nguyện là tình yêu, là cách diễn tả tình yêu.” Thiên Chúa thích nghe miệng chúng ta nói lên nhu cầu của mình.

Đức Giê-su dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha, Áp-ba, như Ngài đã gọi. Áp-ba là tiếng gọi âu yếm thân thương của đứa con đối với người cha. Khi gọi Thiên Chúa là Cha, chúng ta thấy mình hết sợ hãi và xa cách. Cha siêu việt và quyền uy, nhưng Cha không áp bức và bắt con làm nô lệ, Cha cao sang ở trên trời nhưng Cha lại gần gũi với nhu cầu của con cái.

Ba lời cầu xin đầu tiên đều hướng về Cha: Danh Cha, Nước Cha, và Ý Cha. Danh Cha được vinh hiển khi Nước Cha được thành tựu, Ý Cha được thể hiện. Nước Cha đã đến rồi với sự hiện diện và hoạt động của Đức Giê-su, nhưng chúng ta vẫn phải cầu xin cho Nước ấy mau đến cách viên mãn. Ý Cha và quyền tối cao của Cha đã được thể hiện trọn vẹn trên trời rồi, nhưng còn phải được thể hiện dưới đất nữa, nơi mọi người và nơi từng người. Ba lời cầu đầu tiên, là những lời trực tiếp nài xin Cha. Làm cho Danh Cha được biết đến, Nước Cha được nhìn nhận, Ý Cha được tuân hành: đó là công việc của Cha cho đến tận thế. Nhưng việc đó cũng cần sự cộng tác hằng ngày của mỗi Ki-tô hữu qua việc họ sống tận căn những đòi hỏi gai góc của Nước Trời, để cho thấy Nước Trời đã đến trên mặt đất.

Bốn lời cầu xin sau nhắm đến nhu cầu cụ thể của các môn đệ. Xin lương thực hàng ngày là điều cần thiết cho họ, những người nay đây mai đó, sống nhờ lòng tốt của người nghe. Xin ơn tha thứ là điều ta cần mỗi ngày từ Chúa sau bao sai lỗi, mà cũng là điều ta phải trao lại cho anh em. Xin Chúa đừng đưa chúng ta vào cơn thử thách quá sức chịu đựng đến mức mất đức tin và quỵ ngã. Nhưng xin Chúa gìn giữ và giải thoát chúng ta khỏi Ác Thần.

Kinh Lạy Cha giúp chúng ta trò chuyện với chính Thiên Chúa là Cha. Chúng ta được mở ra trước thế giới trên trời nơi Cha ngự trị, những cũng được mở ra trước thế giới dưới đất của con người. Một thế giới có bao người thiếu bánh ăn, cần được chia sẻ. Một thế giới có nhiều xung đột và hận thù, cần sự bao dung thứ tha. Một thế giới hỗn loạn với bao điều phải chấn chỉnh cho hợp Ý Chúa. Một thế giới không biết mình là anh em, con cùng một Cha. Kinh Lạy Cha bao giờ cũng nhắc chúng ta về những điều dang dở…

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang