Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên – 11/08/2022

Thánh Clara, Trinh nữ, lễ nhớ

Lời Chúa – Mt 18,21-19,1:

Khi ấy, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.

Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao!” Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.” Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Gio-đan.

Suy niệm:

Có một khoảng cách rất lớn giữa mười ngàn yến vàng với một trăm quan tiền. Mười ngàn yến vàng bằng một trăm triệu quan tiền. Vậy mà người vừa được tha món tiền cực lớn ấy, lại không tha được cho bạn của mình một món tiền tương đối nhỏ. Thái độ độc ác này khiến tôi nhìn lại mình và tự hỏi tại sao. Tại sao tôi không tha cho anh em tôi những điều nhỏ mọn hàng ngày, trong khi Chúa vẫn tha cho tôi những món nợ rất lớn? Dù một trăm quan tiền là hơn ba tháng lương của người lao động, nhưng nó chẳng là gì so với món tiền lớn tôi mắc nợ Chủ tôi. Tôi mắc nợ Ngài sự hiện hữu của tôi trên đời và tất cả những gì tôi có. Tôi mắc nợ Ngài vì tình yêu bao la Ngài dành cho tôi. Món nợ lớn vô cùng, vì tôi là thụ tạo, còn Ngài là Tạo Hóa.

“Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết” (cc. 26.29). Cả hai người đầy tớ đều sấp mình van xin như thế khi cả hai đều không thể nào trả ngay được món nợ. Nhưng hai câu trả lời nhận được lại khác nhau. Chỉ vị vua mới biết chạnh lòng thương xót và tha toàn bộ số nợ (c. 27). Còn người đầy tớ vừa được tha món nợ lớn, lại không có lòng thương xót này. Anh ta thích dùng sức mạnh và quyền lực để giải quyết. Túm lấy, bóp cổ, tống bạn mình vào ngục cho đến khi trả xong. Lẽ ra, anh ta phải cư xử với bạn mình như ông chủ đã cư xử với anh. Đó chính là nội dung lời buộc tội của ông chủ giận dữ: “Ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (c. 33). Lòng thương xót anh nhận được đã không trở thành dòng suối mát chảy đến với người bạn đang cần chút xót thương. Chính vì thế, sự tha thứ mà anh nhận được từ chủ phút chốc bị rút lại, bị xóa sạch. Anh lại trở về tình trạng trước đây, bị quân lính hành hạ, bị tù đày cho đến khi trả hết (c. 34). Sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta chỉ ở lại với điều kiện là nó phải được chuyển đi, chứ không bị giữ lại. Giữ lại đồng nghĩa với bị rút lại. Món quà tôi nhận được từ Cha phải trở thành món quà tôi trao cho anh em.

Trong cuộc sống, chúng ta là con nợ của nhau, người này nợ người kia. Trước những xúc phạm của người anh em trong cộng đoàn, Phê-rô nghĩ phải chăng nên tha đến bảy lần. Đức Giê-su mời ta tha đến bảy mươi lần bảy, nghĩa là tha đến vô cùng. Ngài mời ta đi vào chỗ sâu nhất trong trái tim Thiên Chúa. Sự tha thứ bắt nguồn từ tấm lòng, từ trái tim (c. 35). Một trái tim tàn nhẫn chỉ biết đến một sự công bằng cứng cỏi. Thế giới hôm nay cần một trái tim tha thứ hơn bao giờ hết. Những nước nghèo mong chờ được tha những món nợ lớn. Có những mối thù cần được tha giữa các quốc gia, tôn giáo, sắc tộc,… Người Ki-tô hữu chúng ta giúp được gì cho sự tha thứ trong thế giới hôm nay?

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.