Thứ Năm Tuần XV Thường Niên – 14/07/2022

Lời Chúa – Mt 11,28-30:

Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

Suy niệm:

Sống làm người ở đời ai tránh được gánh nặng. Chẳng phải chỉ những người bốc vác ở cảng mới mang gánh nặng. Gánh nặng gắn liền với phận người. Có gánh nặng gia đình, gánh nặng nghề nghiệp, gánh nặng tuổi tác. Có gánh nặng buồn đau của quá khứ, gánh nặng lo âu cho tương lai. Xem ra, mỗi người đều không vác nổi gánh nặng của mình. Ai cũng thấy có lúc cần đến người khác.

Đức Giê-su nhìn thấy những người đang phải mang gánh nặng vào thời của Ngài. Đặc biệt là những kẻ phải giữ chi li hơn 600 điều luật của phái Pha-ri-sêu. Luật Chúa lẽ ra phải đem đến niềm vui hạnh phúc, thì lại trở thành “những gánh nặng chất lên vai người ta” (Mt 23,4). Đức Giê-su mời tất cả những ai đang vất vả, tất cả những ai chưa phải là môn đệ của Ngài, đến với Ngài. Ngài hứa sẽ cho họ được nghỉ ngơi trong tâm hồn (cc. 28.29). Sự nghỉ ngơi ở đây chính là sự bình an sâu xa của người được cứu độ, được hưởng các mối phúc ngay từ bây giờ và bắt đầu được sống trong ngày sa-bát vĩnh cửu với Thiên Chúa.

“Hãy đến với tôi; hãy mang ách của tôi; hãy học với tôi.” Lời mời của Đức Giê-su lôi kéo những ai vất vả đến với Ngài. Ngài mời họ làm môn đệ và sống theo giáo huấn của Ngài. Trong Cựu Ước, ách tượng trưng cho Luật Thiên Chúa ban cho ông Mô-sê. Đi theo và làm học trò Đức Giê-su không phải là không có ách. Ách của Đức Giê-su chính là lời giáo huấn của Ngài. Lời giáo huấn ấy, chúng ta đã được nghe trong Bài Giảng trên núi.

“Ách của tôi êm ái và gánh của tôi nhẹ nhàng” (c. 30). Nhiều người không hiểu tại sao Đức Giê-su lại bảo ách mình êm ái, khi mà Ngài đưa ra những đòi hỏi còn triệt để hơn, tận căn hơn những đòi hỏi của Luật được giải thích bởi ông Mô-sê. Thật ra, sự êm ái nhẹ nhàng không bắt nguồn từ việc được đòi hỏi ít hơn, nhưng đến từ tình yêu của tôi đối với Đức Giê-su. Bài Tin Mừng hôm nay có 7 chữ tôi. Cái tôi hiền hậu và khiêm nhường của Đức Giê-su thu hút tôi mến Ngài. Chính tình yêu làm cho ách và gánh của Ngài trở nên êm nhẹ. Người ta thấy nặng nề khi bị áp lực phải giữ các luật lệ bên ngoài, nhưng lại dễ làm theo sự thúc đẩy của một tình yêu bên trong. Tự do hơn và vui tươi hơn, đó là điều ta cảm thấy khi sống cho Giê-su.

Làm sao để việc giữ đạo, theo đạo, sống đạo, không trở thành một gánh nặng đè trên người Ki-tô hữu? Làm sao để chúng ta tự do hơn, vui tươi hơn khi đến gặp Giê-su và tìm được sự nghỉ ngơi cho tâm hồn mình?

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang