Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên – 22/09/2022

Lời Chúa – Lc 9,7-9:

Khi ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.” Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” Còn vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.

Suy niệm:

Đức Giê-su với các môn đệ của Ngài đã nổi tiếng ở vùng Ga-li-lê, qua các hoạt động rao giảng và chữa bệnh. Tiếng đồn về Ngài ngày càng lan rộng (Lc 5,15). Điều đó hẳn đã đến tai của Hê-rô-đê (c. 7), vị tiểu vương cai quản vùng Ga-li-lê trong hơn bốn mươi năm (Lc 3,1). Hê-rô-đê bối rối và lúng túng trước những tin mình nhận được. Ông đã cho chém đầu Gio-an Tẩy giả, kẻ được coi là ngôn sứ (c. 9). Bây giờ lại nổi lên một người khác tên là Giê-su.

Người ta đồn đại nhiều về nhân vật Giê-su này. Có một số người nói ông này là Gio-an bị chém đầu nay sống lại. Có những người khác nói đó là ông Ê-li-a tái giáng sau khi đã được đưa về trời trong cơn gió lốc (2 V 2,11). Cũng có những kẻ nói Giê-su là một ngôn sứ nào đó thời xưa sống lại. Quả thật, nhìn việc làm, lời giảng và lối sống của Giê-su, người ta dễ thấy Ngài là một ngôn sứ (x. Lc 7,16-17). Hơn nữa, chính Đức Giê-su cũng nhận mình là ngôn sứ (Lc 4,24; 13,33).

“Ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Hê-rô-đê tò mò muốn biết Ngài là ai. Ông không tin Đức Giê-su là Gio-an bị chém đầu, nay sống lại. Và ông tìm cách gặp mặt Ngài (c. 9). Hê-rô-đê đã được gặp Đức Giê-su trong cuộc Khổ Nạn (Lc 23,6-12). Lúc ấy, Ngài xuất hiện trong tư cách một phạm nhân. Dù vậy, Hê-rô-đê cũng vui sướng vì ước muốn của mình được thỏa nguyện. Ông đã nghe Ngài làm được những phép lạ lớn lao, nên ông ước mong được chứng kiến tận mắt một vài phép lạ. Tiếc thay, Đức Giê-su đã không chiều Hê-rô-đê. Ngài đã không trả lời ông, cũng chẳng làm một phép lạ nào. Ngài thanh thản bình an trước những lời tố cáo của các thượng tế. Ngài không muốn tránh cái chết mà Ngài biết nằm trong ý định của Cha.

“Ông này là ai?”, Hê-rô-đê đã tìm thấy câu trả lời khiến ông bị hụt hẫng. Giê-su chỉ là một anh khờ dại, chỉ đáng bị khinh bỉ và chế giễu. Cuộc tìm kiếm với nhiều tò mò của Hê-rô-đê kết thúc. Ông chẳng bao giờ biết được Đức Giê-su thực sự là ai. Nhiều người đã đặt câu hỏi: “Ông Giê-su này là ai?” (Lc 5,21; 7,49; 8,25). Hôm nay, nhân loại vẫn đặt câu hỏi quan trọng đó. Để trả lời, phải bước vào một cuộc hành trình, bỏ lại những thành kiến. Tò mò, thích những điều giật gân, muốn thấy những điều lạ thường: tất cả những điều ấy không giúp ta khám phá mầu nhiệm một con người. Sự thật về Giê-su có khi lại được nhận ra qua cái im lặng cam chịu, qua sự đau đớn bất lực trên thập giá hơn là qua việc thi thố quyền năng. Phải thay đổi toàn bộ cái nhìn của mình để nhận ra được Giê-su là ai, để không vội vã đánh giá Ngài dựa trên tiêu chuẩn người đời. Như Hê-rô-đê, chúng ta có cơ hội gặp mặt Giê-su, nhưng có thể vẫn không biết Ngài là ai.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top