Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên – 16/11/2023

Lời Chúa – Lc 17,20-25:

Khi ấy, người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: “Ở đây này!” hay “Ở kia kìa!”, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”

Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em: “Người ở kia kìa!” hay “Người ở đây này!” Anh em đừng đi, đừng chạy theo. Vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.”

Suy niệm:

Từ sau khi dân Ít-ra-en định cư ở đất Ca-na-an, Thiên Chúa được họ coi như một vị Vua cai trị mọi dân tộc. Đặc biệt, Ngài là Vua ngự giữa dân Ít-ra-en để lãnh đạo và chăm sóc họ. Các vị vua trần thế đã xuất hiện trong dòng lịch sử của Ít-ra-en như những người phục vụ cho Đức Vua, cho Nước Thiên Chúa. Tiếc thay, có những vị vua đã không làm tròn sứ mạng. Trải qua bao triều đại, bao thịnh suy của đất nước, từ sau khi lưu đày trở về, dân chúng chỉ còn biết chờ một Đấng Mê-si-a. Họ tin Đấng ấy sẽ khai mở Nước Thiên Chúa.

“Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (c. 21). Đức Giê-su đã nói với những người Pha-ri-sêu như vậy, khi họ hỏi Ngài khi nào Nước Thiên Chúa đến. Nước ấy không đến một cách tỏ lộ ở đây hay ở kia để kiểm tra (c. 20). Người Pha-ri-sêu không nhận ra Nước ấy đang ở giữa họ. Chỉ ai biết nhìn mới nhận ra Nước ấy đang hiện diện và hoạt động nơi lời giảng và các phép lạ của Đức Giê-su. Khi bệnh được khỏi, khi quỷ bị trừ, khi tội được tha, khi con người biết hoán cải để sống những đòi hỏi của Đức Giê-su, khi ấy, Nước Thiên Chúa có mặt và tăng trưởng.

Đức Giê-su đã khai mở Nước Thiên Chúa và Nước đó vẫn lớn lên từ từ qua dòng thời gian. Như hạt giống được gieo trong đất, đêm hay ngày cũng vẫn lớn lên, như chút men làm dậy khối bột, như hạt cải thành cây cao rợp bóng, Nước Thiên Chúa cũng cần thời gian để đạt đến chỗ viên mãn. Hai ngàn năm trôi qua, Nước Thiên Chúa đã lớn lên về mọi mặt, nhưng Ki-tô hữu chúng ta vẫn thấy còn nhiều điều phải làm để Nước đó được nhìn nhận bởi gần 7 tỷ người trên trái đất. Ngày nào thế giới còn chiến tranh, bạo động, áp bức, bất công, ngày nào nhân loại còn bệnh tật, đói nghèo, con người còn nô lệ cho vật chất, ngày ấy, Nước Thiên Chúa chưa ngự trị trên địa cầu. Nơi nào công lý và hòa bình, khoan dung và nhân hậu chi phối trái tim và cách hành xử giữa người với người, nơi đó Nước Thiên Chúa đã đến gần hơn.

Chúng ta không chỉ cầu xin cho Nước Cha trị đến (Mt 6,10), nhưng chúng ta biết mình được mời gọi để xây dựng Nước đó trên trần gian. Để chuẩn bị cho Ngày Chúa Giê-su trở lại trong vinh quang, chúng ta còn bộn bề công việc phải làm. Ngài phải có chỗ trong lòng dân tộc, giữa thế kỷ XXI. Nhưng trước hết, Ngài phải có chỗ trong lòng chúng ta. Xin được đón lấy Nước Thiên Chúa như trẻ thơ, như người nghèo tay trắng. Xin được quảng đại bán tất cả để mua viên ngọc quý là Nước Trời. Xin được chia sẻ cho Giê-su nơi những người anh em bé nhỏ nhất. Vì Nước Thiên Chúa là một tiệc vui quy tụ mọi người từ bốn phương, xin được mở rộng vòng tay từ bây giờ để ôm lấy cả thế giới.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang