Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng – 08/12/2023

ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, lễ trọng

Lời Chúa – Lc 1,26-38:

Khi bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ, bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Suy niệm:

Vào ngày 25/03/1858 tại Lộ Đức, Đức Mẹ lại hiện ra cho Bernadette, một cô bé mười bốn tuổi, nhà nghèo, quê mùa. Vào lần hiện ra thứ mười sáu, khi cô gặng hỏi tên của Bà đẹp, Bà đã trả lời: Que soy era Immaculada Conception, Ta là sự Thụ thai vô nhiễm. Một câu trả lời khó hiểu và khó nhớ đối với một cô bé ít học. Dĩ nhiên, cô không hề biết rằng bốn năm trước đó, Đức Piô IX đã công bố tín điều Đức Ma-ri-a Vô nhiễm nguyên tội.

Mừng lễ Đức Ma-ri-a Vô nhiễm là mừng lễ một con người, một phụ nữ. Thiên Chúa muốn Con Một của mình làm người trăm phần trăm, nên cần tuyển chọn một phụ nữ để sinh ra người Con ấy. Ma-ri-a chính là người được chọn, hoàn toàn như một ân huệ. Khi chọn Ma-ri-a, Thiên Chúa đã ban cho Mẹ mọi sự tốt đẹp nhất có thể, vì ơn gọi quá vĩ đại là làm Mẹ Con Thiên Chúa. Ma-ri-a được Thiên Chúa bao bọc và bảo vệ bằng ân sủng tuyệt vời. Ngài cho Mẹ được hưởng trước công nghiệp của Người Con, nên gìn giữ Mẹ khỏi vết nhơ của nguyên tội. Mừng lễ Vô nhiễm là mừng lễ một con người, một phụ nữ, ngay từ giây phút đầu tiên được thụ thai, đã trọn vẹn và tuyệt đối nằm trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa.

Khi nói Mẹ không nhiễm vết nhơ của nguyên tội, là chỉ mới nêu lên một khía cạnh có phần tiêu cực. Theo Công đồng Vaticanô II, từ giây phút hiện diện đầu tiên của cuộc sống, Mẹ đã được rạng ngời một sự thánh thiện hoàn toàn độc nhất vô nhị. Giáo Hội Đông Phương gọi Mẹ là Đấng toàn thánh (panagia). Sự thánh thiện của Mẹ đã được sứ thần Gáp-ri-en diễn tả qua lời chào: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà.” Ma-ri-a được Thiên Chúa ban đầy tràn ân sủng, nghĩa là được Thiên Chúa yêu thương và được đẹp lòng Thiên Chúa từ trước khi Mẹ nói tiếng Xin Vâng. Nhưng ân sủng không bóp chết tự do và trách nhiệm. Mẹ đã đáp lại tình yêu đó với sự mở ra không ai sánh bằng. Tiếng Xin Vâng trên môi của cô thiếu nữ Ma-ri-a là cử chỉ đón lấy Đấng Cứu Độ vào đời mình, vào lòng dạ mình. Ma-ri-a đã suốt đời trung tín với tiếng Xin Vâng đầu tiên bằng việc nói muôn tiếng Xin Vâng khác cho đến tận thập giá.

Những gì Mẹ Ma-ri-a được hưởng, chúng ta cũng được chung phần. Chúng ta cũng được chọn, được tẩy xóa tội nguyên tổ, được ban ơn. Chúng ta cũng được mời gọi đáp lại bằng những tiếng Xin Vâng nho nhỏ. Sống Mùa Vọng là để cho Con Thiên Chúa đi vào đời mình. Như Đức Ma-ri-a, chúng ta được mời gọi cưu mang Con Thiên Chúa, làm cho Ngài lớn lên mỗi ngày và sinh Ngài ra cho thế giới. Chúng ta cũng muốn cưu mang Giê-su với trái tim và cuộc đời vô nhiễm. Xin Chúa cho chúng ta được chia sẻ ơn Vô Nhiễm giữa cuộc đời ô nhơ.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top