Thứ Sáu Tuần III Thường Niên – 27/01/2023

Lời Chúa – Mc 4,26-34:

Một hôm, Ðức Giê-su nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa.”

Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”

Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

Suy niệm:

Một người có cái nhìn bi quan về Hội Thánh chắc sẽ tìm được nhiều dữ kiện để chứng minh. Tại một số nước phương Tây, có nhiều nhà thờ vắng người, chủng viện thiếu chủng sinh, tập viện tạm đóng cửa. Ki-tô hữu càng lúc càng chiếm tỉ lệ nhỏ trong tổng số dân trên thế giới. Có những khủng hoảng đức tin trong giới trẻ. Người ta tự hỏi Hội Thánh đã lỗi thời chưa. Có cần phải tin vào Ðức Ki-tô nữa không? Vào thời thánh Mác-cô viết sách Tin Mừng, cũng có những Ki-tô hữu bi quan về Hội Thánh. Hội Thánh ở Rô-ma chỉ là một thiểu số nhỏ nhoi chịu bách hại dưới ách của bạo chúa Nê-rô. Liệu Hội Thánh có tồn tại và phát triển được không, dưới sức mạnh hùng hậu của đế quốc?

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta niềm lạc quan. Ðó là hai dụ ngôn về Nước Thiên Chúa, cũng là hai dụ ngôn về hạt giống. Trong dụ ngôn thứ nhất, hạt giống được gieo xuống đất là bắt đầu nảy mầm và lớn lên, theo một tiến trình không gì ngăn cản nổi. Trước hết, hạt giống mọc lên thành cây lúa, rồi trổ đòng đòng và sau cùng thành bông lúa trĩu hạt. Tự nó, hạt giống mang một sức sống mạnh mẽ. Nó lớn lên cả đêm lẫn ngày, chẳng cần con người can thiệp. Có cái gì mầu nhiệm trong sự tăng trưởng này khiến chính người gieo cũng không sao hiểu nổi. Một cách âm thầm, chậm rãi nhưng vững vàng, hạt lúa đạt đến kết quả mỹ mãn.

Dụ ngôn thứ hai lại cho thấy một sự tương phản. Nước Thiên Chúa như một hạt cải nhỏ xíu, vậy mà theo thời gian, nó mọc lên thành cây và cây này lớn hơn mọi thứ cây cỏ khác. Hạt bé nhất lại cho cây lớn nhất. Nước Trời khởi đầu bằng Ðức Giê-su và một nhóm nhỏ môn đệ làm nghề chài lưới. Sau hai mươi thế kỷ, Ki-tô Giáo đã lan khắp thế giới, đến với mọi dân tộc. Tuy nhiên, Nước Trời chỉ đến trọn vẹn vào ngày cánh chung.

Thái độ ta phải có là kiên nhẫn chờ đợi. Hạt giống nào cũng phải vùi sâu dưới đất và phải đương đầu với những khó khăn khi thành cây. Có lúc, ta thấy nó như bị chững lại hay suy thoái. Có lúc, ta sợ nó không đứng vững trước bão bùng. Ðây là lúc ta phải sống niềm tin: tin rằng Thiên Chúa sẽ đưa Nước Ngài đến thành tựu, bất chấp những khiếm khuyết và cản trở của con người. Ðừng nản chí mà ngừng gieo vãi hạt giống Lời Chúa, dù nhiều khi, chúng ta không thấy hạt giống lớn lên.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top