Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh – 13/05/2022

Lời Chúa – Ga 14,1-6:

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”

Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”

Suy niệm:

Sách Công vụ Tông đồ có một lối nói đặc biệt để chỉ Ki-tô Giáo. Tôn giáo mới này được gọi Đường của Chúa (Cv 18,25-26), hay thường xuyên hơn, được gọi là Đường (Cv 19,9.23;22,4;24,14.22). Sách Công vụ cũng có lối nói đặc biệt để chỉ các Ki-tô hữu. Họ được gọi là những người thuộc về Đường (Cv 9,2), và họ đã chịu bách hại vì theo con đường này, theo Đạo này.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe Đức Giê-su nói: “Chính Thầy là con đường” (c. 6). Phải chăng vì thế mà Ki-tô Giáo được sách Công vụ gọi là Đường của Chúa, và các Ki-tô hữu đầu tiên được gọi là những người thuộc về Đường? Đối với Ki-tô hữu, theo đạo chính là theo một Con Đường. Con Đường ấy không phải chỉ là một số lễ nghi hay giáo lý phải giữ, cũng không phải là những minh triết khôn ngoan phải theo. Con Đường ấy hiện thân nơi một con người. Theo đạo chính là theo Con Đường mang tên Giê-su, là gắn bó sống chết với Giê-su, chia sẻ sứ mạng của Giê-su, Con Thiên Chúa làm người bằng xương bằng thịt.

Đức Giê-su không chỉ là người dẫn đường. Chính Ngài là Đường, là Đạo. Hơn thế nữa, Ngài là Con Đường duy nhất dẫn ta đến với Chúa Cha. “Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (c. 6). Phải qua Con Đường Giê-su, chúng ta mới vào được thế giới của Thiên Chúa, bởi lẽ chỉ Đấng từ trời xuống mới có thể đưa chúng ta lên trời. Ngày nay, người ta nói đến nhiều con đường khác để được cứu độ. Nhưng con đường nào cũng phải đi qua Con Đường Giê-su. Nơi Con Đường này, chúng ta gặp được Sự Thật trọn vẹn về Thiên Chúa. Nơi đây, chúng ta gặp được Sự Sống viên mãn của chính Thiên Chúa.

Khi các môn đệ xao xuyến vì đến giờ chia tay, Thầy Giê-su cho biết Ngài đi về với Cha để dọn chỗ cho họ (c. 2). Chỗ ở vĩnh viễn của họ là nơi Thầy trò được ở với nhau mãi mãi. “Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14,3; x. 12,26;17,24). Thiên đàng là nơi Thầy trò được ở bên nhau, không gì ngăn cách nổi. Tình Thầy trò đã bắt đầu ở đời này và sẽ kéo dài đến vĩnh cửu.

Là người theo Đạo Giê-su, chúng ta biết mình từ đâu đến và sẽ đi đâu. Chúng ta không đi loanh quanh cho đời mỏi mệt. Chúng ta biết hạnh phúc đang chờ mình ở cuối đường. Nhưng nếu chúng ta không có tình bạn thiết thân với Giê-su ở đời này, thì vào thiên đàng để làm gì?

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang