Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên – 21/06/2024

Thánh Louis Gonzaga, Tu sĩ, lễ nhớ

Lời Chúa – Mt 6,19-23:

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.

“Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!”

Suy niệm:

Cuộc sống con người ở đời thật mong manh và bấp bênh. Vì thế, con người muốn tìm cho mình một cái gì đó chắc chắn. Của cải vật chất hứa hẹn cho con người một chỗ dựa an toàn. Càng có nhiều của cải thì càng vững: nhiều người đã thành thật tin như vậy, nên đã suốt đời lo tích trữ một kho tàng trên trần gian.

Thầy Giê-su không tin như thế. Đối với Thầy, kho tàng dưới đất cũng mong manh và bấp bênh. Thời xưa, mối mọt là kẻ thù đáng sợ của nhiều thứ tài sản (G 4,19). Nhà cửa, đồ đạc đều có thể làm mồi cho chúng. Thật ra, vật chất tự nó đã mang mầm mống hư hoại rồi. Hơn nữa, sự đe dọa không chỉ đến từ bên trong. Kẻ trộm là mối nguy hiểm có thực đối với những căn nhà thời ấy. Hắn có thể đào ngạch, khoét vách làm bằng bùn, để lấy đi những của cải thường được chôn giấu dưới đất (c. 19). Kho tàng dưới đất quả là không bền.

Thầy Giê-su đề nghị chúng ta tích trữ một cách khôn ngoan hơn, tích trữ một kho tàng mà mối mọt không đục khoét được và kẻ trộm không sao ăn cắp được. Đó là thứ kho tàng trên trời được tích trữ qua bao việc lành, những việc ta làm theo ý Thiên Chúa. Có một sự khác biệt lớn giữa kho tàng trên trời và kho tàng dưới đất. Tích trữ kho tàng dưới đất khiến ta cậy dựa vào của cải đời này. Tích trữ kho tàng trên trời đòi ta hoàn toàn cậy dựa vào Thiên Chúa. Kho tàng ở đâu thì tim anh ở đó (c. 21). Kho tàng trên trời sẽ nâng tim anh lên trời cao. Kho tàng dưới đất sẽ kéo tim anh xuống đất thấp. Trái tim là chỗ sâu thẳm nơi tâm linh con người. Chính vì thế, thi thoảng cần kiểm tra xem tim mình đang ở đâu, kho tàng nào đang khiến mình gắn bó. Chúng ta phải ngừng theo đuổi những kho tàng mau qua, để gắn bó với những giá trị thực sự bền vững.

Con người thời nay cũng phải sống trong sự bấp bênh triền miên. Càng tiến bộ kỹ thuật lại càng có nhiều bất ổn, bất trắc, nên đời sống vẫn không vì thế mà được thư thái bình an. Nhiều người đã cảm được sự phù du của vật chất và tiếng tăm. Tiền bạc và quyền lực như nước trôi qua kẽ tay, chẳng ai nắm được. Thầy Giê-su mời chúng ta đổi mới cái nhìn. Đừng nhìn bằng mắt xấu, nghĩa là bằng cặp mắt thèm muốn, tham lam. Hãy nhìn bằng mắt tốt, nghĩa là bằng cặp mắt siêu thoát, quảng đại. Cái nhìn bằng mắt tốt sẽ đem lại ánh sáng cho toàn thân (c. 22). Cái nhìn bằng mắt xấu sẽ gây ra bóng tối kinh khủng (c. 23). Con mắt là ngọn đèn cho thân thể. Ước gì con mắt tôi biết thấy Chúa là kho tàng đích thực của mình.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang