Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên – 22/07/2022

THÁNH MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA, lễ kính

Lời Chúa – Ga 20,1-2.11-18:

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!” Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. Đức Giê-su nói với bà: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni!” (nghĩa là “Lạy Thầy”). Đức Giê-su bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: “Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em”.” Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

Suy niệm:

Mối tương quan thân thiết giữa Đức Giê-su và Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đã được một vài tác giả khai thác và dựng thành những câu chuyện hoang đường. Từ vở nhạc kịch Jesus Christ Superstar của thập niên 70, đến Cơn Cám Dỗ Cuối Cùng của Nikos Kazantzakis, và gần đây nhất là cuốn Mật mã Da Vinci đã hấp dẫn cả triệu người, dù câu chuyện giữa Đức Giê-su và Ma-ri-a Ma-đa-lê-na của họ là hoàn toàn hư cấu.

Theo các sách Tin Mừng, Ma-ri-a Ma-đa-lê-na không hề là gái làng chơi. Chị không phải là cô Ma-ri-a ngồi dưới chân Chúa mà nghe (Lc 10,39), hay là cô Ma-ri-a xức chân Chúa ở Bê-ta-ni-a bằng dầu thơm hảo hạng (Ga 12,3). Chị cũng không phải là người phụ nữ tội lỗi ở nhà ông Pha-ri-sêu (Lc 7,36). Ma-ri-a Ma-đa-lê-na là người quê ở vùng Mác-đa-la, gần bên hồ Ga-li-lê. Chị đã được Đức Giê-su trừ bảy quỷ và đã đi theo Thầy từ Ga-li-lê cùng các bà khác (Lc 8,1-3;23,49.55). Chị đã theo Thầy đến tận Núi Sọ và đứng bên Thầy bị đóng đinh (Ga 19,25). Chị là người đầu tiên ra viếng mộ buổi sáng ngày thứ nhất (c. 1). Không thấy xác Thầy, chị hốt hoảng chạy về báo cho hai môn đệ khác (c. 2). Sau đó, chị lại đến mộ lần nữa để tìm xác Thầy (c. 11). Nếu không mến Thầy, chị chẳng thể can đảm theo đến cùng như vậy.

Ngôi mộ tự nó là nơi buồn, buồn hơn vì xác Thầy cũng không còn đó. Những giọt nước mắt của chị làm ai cũng phải mủi lòng. Thiên thần và Đấng phục sinh đều hỏi một câu giống nhau: Sao chị khóc? Ma-ri-a khóc vì thấy mình mất đi một điều quý báu. Bận tâm duy nhất ám ảnh chị là tìm lại được xác Thầy. “Chúng tôi không biết họ để Người ở đâu?” Ba lần chị đã nói lời tương tự như thế (cc. 2.13.15).

Đấng Phục sinh đến với chị với dáng dấp của một ông làm vườn. Ngài chạm đến nỗi đau của chị: Sao chị khóc? Ngài chạm đến khát vọng của chị: Chị tìm ai? Ngài gọi tên của chị bằng tiếng gọi quen thuộc: Ma-ri-a. Với giọng nói ấy, chị nhận ngay ra Thầy và reo lên: Ráp-bu-ni. Đức Giê-su đã lau khô những giọt lệ của chị và cho tim chị vui trở lại. Chị chỉ mong tìm được xác Thầy, thì lại gặp được chính Thầy đang sống. Ma-ri-a Ma-đa-lê-na là người phụ nữ được thấy Chúa đầu tiên (c. 18), và được Chúa sai đi loan Tin Mừng phục sinh cho chính các tông đồ (c. 17).

Đời chúng ta nhiều khi như ngôi mộ, mất mát và trống vắng. Chúng ta đau đớn vì mất Chúa, mất những gì mình yêu quý xưa nay. Nhưng nếu ngôi mộ không trống thì làm sao có Tin Mừng phục sinh? Chỉ mong chúng ta tìm kiếm Chúa với rất nhiều tình yêu như chị Ma-ri-a, vì biết mình sẽ gặp được điều quý hơn cái mình đã mất.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top