Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên – 11/08/2023

Thánh Clara, Trinh nữ, lễ nhớ

Lời Chúa – Mt 16,24-28:

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?

“Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.”

Suy niệm:

Con đường của người môn đệ Thầy Giê-su là con đường không êm ả. Ngay sau khi Thầy Giê-su loan báo lần đầu về số phận sắp đến của mình, Ngài đã nói đến số phận của các môn đệ (cc. 24-28). Họ được mời chia sẻ cùng một thân phận với Thầy và như Thầy. Thầy trò sẽ phải đi qua con đường hẹp, con đường của khổ đau và cái chết. Nhưng cuối cùng, con đường ấy dẫn đến phục sinh (Mt 16,21). Phục sinh, sự sống và niềm vui sẽ chiến thắng. Chiến thắng ấy chỉ mua được bằng khổ đau và cái chết tự nguyện. Như thế, điều kiện để giữ được sự sống đời sau là dám mất sự sống đời này. Đây thật là một sự liều lĩnh của đức tin, vì nếu không thực sự tin vào đời sau, thì chẳng ai muốn thả mồi bắt bóng.

Cuộc đời này có nhiều điều chân thiện mỹ, có nhiều giá trị đáng trân trọng. Nhưng lắm khi cũng phải hy sinh chúng cho những giá trị lớn hơn, cho Đấng là Chân Thiện Mỹ viết hoa, là Giá Trị của mọi giá trị. Cái tôi của tôi là một giá trị lớn, là quà tặng độc đáo Chúa ban cho tôi. Chẳng có hai cái tôi giống nhau dưới mắt Chúa. Cùng với cái tôi, Chúa ban cho tôi tự do, lý trí, trái tim, thân xác,… Chúa còn ban cho tôi vũ trụ vật chất với bao tài nguyên để tôi sống nhờ, và cả một thế giới với bao cái tôi khác, để tôi sống với họ như anh em. Cái tôi là món quà quý nhất Chúa ban cho tôi. Cái tôi cũng là món quà quý nhất tôi có thể dâng lại cho Chúa.

Nhiều tôn giáo nói đến việc từ bỏ cái tôi, phá chấp ngã. Đức Giê-su cũng mời gọi bất cứ ai muốn bước theo Ngài phải từ bỏ chính mình, không phải vì cái tôi của mình là xấu xa, đáng ghét, nhưng chỉ vì nó chỉ là thụ tạo trước mặt Đấng Tạo Hóa đã dựng nên nó. Từ bỏ chính mình là đặt mình ở dưới Thiên Chúa, không coi mình là trung tâm, và để cái tôi của mình trọn vẹn tùy thuộc vào ý muốn của Ngài. Thầy Giê-su đã sống từ bỏ mình như vậy trong suốt cuộc đời trần thế. Ngài luôn sống như một người con thảo, một người được Cha sai. Lạ thay, chính lúc từ bỏ mình, múc cạn chính mình, hủy mình ra không, thì Ngài lại được phục hồi chính mình và được siêu tôn trên mọi sự (Pl 2,9). Trong Ki-tô Giáo, cái tôi được thanh luyện, nhưng không bị loại bỏ. Cái tôi ấy cũng không bị Thiên Chúa nuốt chửng hay hòa tan. “Ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy” (c. 25). Như thế, từ bỏ mình là cách duy nhất để giữ cho mình toàn vẹn.

Yêu mến và phục vụ không thể không gắn liền với việc từ bỏ mình. Có khi, từ bỏ một định kiến hay tự ái, một quyền lợi hay ảnh hưởng riêng, cũng khó như hy sinh một mạng sống. Vác thập giá của mình là vác gánh nặng của bổn phận mỗi ngày, vác yếu đuối của người anh em mỗi ngày, vác cuộc đời mình mỗi ngày. Thầy Giê-su đòi chúng ta vác thập giá của mình mà theo Thầy cho đến chết. Vì Thầy là Con Thiên Chúa, vì Thầy đã lấy lại được sự sống, nên chúng ta tin tưởng vác thập giá bước đi sau Thầy.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang