Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên – 01/12/2023

Lời Chúa – Lc 21,29-33:

Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”

Suy niệm:

Cây vả là một cây rất thường thấy ở xứ Pa-lét-tin. Khi nó đâm chồi, người ta biết ngay đã vào mùa hè. Rồi nó sẽ ra hoa và kết trái. Không phải chỉ có cây vả, mọi cây khác cũng vậy (c. 29). Cứ nhìn tình trạng hiện tại của cây, ta biết được điều gì sắp xảy đến. Nước Thiên Chúa cũng vậy. Trước khi Nước Thiên Chúa đến, sẽ có những dấu hiệu ở trên trời, dưới đất hay ngoài biển khơi. Đức Giê-su đã nhắc cho ta về những dấu hiệu đó (Lc 21,11.25-26).

Khi bắt đầu đi rao giảng cách đây hai ngàn năm, Đức Giê-su tuyên bố: Nước Thiên Chúa đã đến gần (Mc 1,15). Và Nước ấy đã được khai mạc với chính con người Đức Giê-su. Lời nói và việc làm của Ngài đã mở ra Nước ấy trên mặt đất. Như hạt giống, Nước ấy đã không ngừng lớn lên cả ngày lẫn đêm, đã ảnh hưởng mạnh mẽ như nhúm men trong đống bột, và đã phải chịu sự tấn công của kẻ thù gieo cỏ lùng vào giữa lúa. Với sự phục sinh của Đức Giê-su, Nước ấy chắc chắn sẽ đến. Chắc chắn Nước Thiên Chúa sẽ đến trong vinh quang, dù chúng ta không biết rõ khi nào, tuy sẽ có những điềm báo trước. Ngày Nước Thiên Chúa đến cách huy hoàng trên trái đất sẽ là ngày tận thế, ngày Đức Giê-su trở lại để phán xét mọi người.

Ki-tô hữu là người tin vào lời Đức Giê-su. “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua” (c. 33). Chúng ta chờ đợi, vì chúng ta tin Đức Giê-su sẽ trở lại. Sau hai ngàn năm chờ đợi và nỗ lực dựng xây, ngày Đức Giê-su quang lâm đã gần hơn nhiều. Biết đâu câu nói sau của Đức Giê-su lại chẳng ứng nghiệm cho chính thế hệ chúng ta: “Thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra.” (c. 32). Không được để mình nguội lạnh và mất đi thái độ chờ đợi. Không được để chiến thắng tạm thời của sự dữ ở đâu đó khiến chúng ta mất đi lòng tin, và những bách hại khiến ta mất đi lòng kiên trì cần thiết (Lc 21,19).

Nước Thiên Chúa vẫn đến gần hơn mỗi ngày. Không thiếu dấu chỉ để nhận ra Nước Thiên Chúa đang đến. Chúng ta phải thấy có biết bao dấu chỉ tích cực, đầy hy vọng, ngay giữa những khi tưởng như Nước ấy bị xóa sổ, loại trừ. Đừng để mình rơi vào thái độ bi quan, khoanh tay vì chán nản. Phải làm sao để ngày tận thế không phải là một ngày buồn, ngày của những đổ vỡ, mất mát, chia ly. Phải làm sao để ngày ấy là ngày mà lịch sử nhân loại mở sang trang mới. Đức Giê-su xuất hiện như Điểm Ô-mê-ga, Điểm đến của cả vũ trụ. Con người và cả vũ trụ đều được hưởng ơn cứu chuộc (Rm 8,19-23) và Thiên Chúa Cha được tôn vinh.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top