Thứ Tư Trước Lễ Hiển Linh – 04/01/2023

Lời Chúa – Ga 1,35-42:

Khi ấy, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô).

Suy niệm:

“Đây là Chiên Thiên Chúa” (c. 35). Gio-an Tẩy Giả đã nói như vậy với hai anh môn đệ đang đứng cùng mình khi ông thấy Đức Giê-su tình cờ đi ngang qua. Gio-an đã gặp Ngài, đã thấy Thần Khí ngự xuống trên Ngài (Ga 1,32). Ông biết Ngài là Đấng đến sau ông, nhưng lại có trước ông (Ga 1,15.30). Trong một cử chỉ khiêm hạ làm cho mình nhỏ lại, ông đã giới thiệu cho các môn đệ mình một vị Thầy cao trọng hơn. Ông để cho họ đi theo vị Thầy mới, còn ông đứng lại đó một mình.

“Các anh tìm gì thế?”: Đức Giê-su là người mở lời với hai bạn trẻ đang đi theo mình, đang lúng túng vì chưa biết cách làm quen. Câu hỏi này chờ đợi một câu trả lời nói lên điều mình thao thức. “Thưa Ráp-bi, Thầy ở đâu?”

Họ muốn biết nhà của Thầy, cũng là biết chính bản thân Thầy. “Đến mà xem.” Thầy Giê-su mời các bạn ấy đến thăm nhà mình. Căn nhà ở Ga-li-lê xưa thường chỉ có một, hai phòng nhỏ. Ngài mời họ đi vào thế giới riêng tư của mình. Và họ đã mau mắn đáp lời, đã đến, và đã thấy nơi Ngài đang ở lại. Lúc đó đã bốn giờ chiều rồi. Thầy Giê-su hẳn đã giữ họ lại, vì sợ họ đi về trời tối đường xa. Ngày hôm ấy, họ đã ở lại với vị Thầy mới quen. Qua cuộc chuyện trò suốt đường đi, nhất là khi về nhà, họ đã có kinh nghiệm cá nhân về con người Thầy Giê-su, kinh nghiệm đầu tiên, chưa thật sâu, nhưng không sao quên được. Họ đã ở lại nhà Thầy, đã bị lôi cuốn bởi nhân cách của Thầy và thấy Thầy chính là Đấng mà họ đang tìm kiếm.

“Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” nghĩa là Đấng Ki-tô. An-rê vui sướng reo lên như vậy khi ông gặp Si-môn trước tiên. An-rê là một trong hai người đã đi theo và ở lại nhà Đức Giê-su. Bây giờ, ông coi Thầy Giê-su là Đấng Mê-si-a, chứ không chỉ là một ráp-bi, nên ông nóng lòng muốn đưa Si-môn đến tiếp xúc với Ngài. Thầy Giê-su đặt cho Si-môn một tên mới mà người Do-thái ít khi dùng. Anh sẽ được gọi là Kê-pha, nghĩa là Đá, là Thạch (c. 42). Chúng ta không thấy Si-môn nói gì hay dẫn ai đến gặp Đức Giê-su ngay. Phải đợi sau này, ta mới nghe ông đại diện anh em mình mà tuyên xưng: Chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa (Ga 6,69).

Chúng ta sắp mừng Lễ Hiển Linh, Lễ Chúa tỏ mình cho con người. Chúa đã tỏ mình cho Gio-an, An-rê và Si-môn qua gặp gỡ trực tiếp, nhưng Chúa cũng tỏ mình cho họ qua người khác giới thiệu. Chúng ta cần những người có kinh nghiệm sâu lắng với Đức Giê-su, để giúp Ngài được hiển linh trong thế giới hôm nay.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top