Thứ Tư Trước Lễ Hiển Linh – 03/01/2024

Lời Chúa – Ga 1,29-34:

Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.

Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước.” Ông Gio-an còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

Suy niệm:

Biết một người là đi vào một mầu nhiệm. Chúng ta quen nhiều người, nhưng biết thì ít hơn. Trong bài Tin Mừng hôm nay, hai lần Gio-an khẳng định: “Tôi đã không biết Người” (cc. 31-33). Cho đến khi làm phép rửa cho Ðức Giê-su, Gio-an thú nhận mình vẫn chưa biết Ngài là Đấng Mê-si-a. Dù Ðức Giê-su là bà con họ hàng của ông (x. Lc 1,36), dù hẳn ông đã có một số thông tin về Ngài, và dù ông biết Ngài cao trọng hơn mình (x. Mt 3,14), nhưng ông vẫn chưa coi cái biết ấy là biết thật sự.

Ðược Thiên Chúa mách bảo, ông kiên nhẫn đợi chờ. Làm phép rửa trong nước là cách giúp ông khám phá Ðấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần. Ai được Thần Khí ngự xuống và ở lại, Người ấy là Đấng Mê-si-a. Gio-an đã thấy Thần Khí ngự trên Ðức Giê-su lúc Ngài được ông ban phép rửa. Bây giờ, có thể nói ông đã biết Ðức Giê-su. Ông đã biết sau khi ông đã thấy. Từ cái biết nhờ thấy, do ơn Thiên Chúa ban, Gio-an đã trở nên người làm chứng trung tín. Ông vui lòng giới thiệu Ðức Giê-su cho các môn đệ của mình. Ông mừng khi thấy dân chúng tuốn đến với Ngài (Ga 3,26). Ông vui khi trở nên lu mờ đi để Ngài được nổi bật (Ga 3,30). Làm chứng cho Ðức Giê-su khiến ông trở nên tay trắng.

Gio-an đã thấy, đã biết, đã làm chứng cho Ðức Giê-su. Nếu biết là đi vào một mầu nhiệm, thì mầu nhiệm ấy cứ vẫy gọi người ta tiến sâu hơn. Càng tiến sâu, cái biết càng được thanh lọc. Hành trình của Gio-an cũng là của tôi: thấy, biết, làm chứng. Biết một người là chuyện khó. Biết Ðức Giê-su Ki-tô còn khó hơn nhiều. Tôi chẳng thể nào múc cạn được con người độc đáo này, nơi giao nhau giữa trời và đất, giữa Tạo Hóa và thụ tạo. Ðể biết Ðức Giê-su, tôi cần thấy Ngài tỏ mình. Không hẳn tôi sẽ thấy một thị kiến huy hoàng long trọng. Không hẳn Ngài sẽ xuất hiện trong sức mạnh và quyền năng. Ngài vẫn tỏ mình xuyên qua những chuyện đời thường, qua những con người đơn sơ tôi vẫn gặp. Tôi cần tập thấy Ngài ẩn sau lớp vỏ xù xì của thực tế.

Cần thường xuyên làm mới lại cái biết về Ðức Ki-tô để có tương quan thâm trầm hơn, thân mật hơn với Ngài. Nếu biết là thấy, là có kinh nghiệm riêng tư, là hiệp thông, gặp gỡ, chia sẻ chính cuộc đời Ngài, là để mình sống trong Ngài và Ngài sống trong mình, thì biết là nỗ lực của cả một đời Ki-tô hữu. Gio-an đã làm chứng cho dân về Ðấng họ đang mong đợi. Con người hôm nay đang đợi ai? Ðức Giê-su do chúng ta trình bày và sống có đáp ứng những khát vọng sâu thẳm của họ không? Tôi cần thấy và biết Ngài hơn, để làm chứng tốt hơn.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top