Thứ Tư Tuần I Mùa Chay – 01/03/2023

Lời Chúa – Lc 11,29-32:

Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.”

Suy niệm:

Khi đọc chuyện ông Giô-na người Ga-li-lê, ai cũng nhớ ông đã bị cá nuốt ba ngày. Sau đó, ông lại được cá khạc ra trên đất liền mà vẫn còn sống. Nhưng điều đáng nhớ hơn là sau kinh nghiệm đó, Giô-na đã biết vâng phục Chúa. Ông chấp nhận đi giảng cho dân Ni-ni-vê, một dân ngoại ở vùng là Iraq bây giờ. Thật không ngờ, lời rao giảng của ông đã kéo cả nước vào một cuộc hoán cải, từ vua đến dân, thậm chí cả súc vật, đều ăn chay, sám hối việc mình làm. Thái độ của họ đã làm Đức Chúa đổi ý, không đoán phạt nữa. Đức Chúa không muốn trừng phạt, Ngài chỉ mong con người sám hối.

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy nỗi buồn của Đức Giê-su khi dân chúng đòi dấu lạ, dù họ đã thấy nhiều phép lạ của Ngài. Dấu lạ ở đây phải hiểu là một điềm báo hoành tráng từ trời để chứng thực về con người và sứ mạng của Ngài. Khi bị cám dỗ trong hoang địa, Ngài đã không nhảy xuống từ nóc Đền thờ. Ngài không muốn mua lòng tin của con người bằng một cử chỉ ngoạn mục. Bây giờ Ngài cũng dứt khoát từ chối: “Chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na”. Dấu lạ ông Giô-na không phải là chuyện ông bị cá nuốt mà vẫn còn sống. Dấu lạ là chính con người của ông với việc rao giảng của ông. Dân Ni-ni-vê đã sám hối khi nghe Giô-na giảng, nhưng thế hệ cùng thời với Đức Giê-su đã từ khước Ngài. Họ là một thế hệ gian ác (c. 29) vì không chịu sám hối. “Đây còn hơn vua Sa-lô-môn… còn hơn ông Giô-na nữa” (cc. 31-32). Đức Giê-su đã không thành công bằng hai ông này, dù lời giảng của Ngài còn khôn ngoan hơn lời của vua Sa-lô-môn và thuyết phục hơn lời giảng của ngôn sứ Giô-na. Dân Ni-ni-vê và nữ hoàng Sơ-va sẽ kết án thế hệ này vì sự cứng cỏi của họ.

Mùa Chay là thời gian đọc lại những chuyện lạ Chúa đã làm cho đời mình. Có những chuyện bề ngoài tưởng là chuyện tự nhiên hay ngẫu nhiên. Chỉ ai biết nhìn mới thấy lạ. Có khi, chúng ta vẫn thèm Chúa làm một cái gì đó thật kinh khủng để ta mạnh mẽ đổi đời và từ bỏ hoàn toàn nếp sống cũ. Làm sao để lòng sám hối đến từ việc nhận ra những chuyện nhỏ bé mà Chúa vẫn làm cho ta mỗi ngày?

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang