Thứ Tư Tuần I Thường Niên – 11/01/2023

Lời Chúa – Mc 1,29-39:

Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.

Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp Người, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy đấy!” Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

Suy niệm:

Sau khi chữa người bị quỷ ám tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su trở về một căn nhà của một gia đình quen biết, gia đình của hai anh Si-môn và An-rê, những người mới bỏ nhà để theo Ngài. Không may bà mẹ vợ của Si-môn lại đang lên cơn sốt. Đức Giê-su đã lại gần giường bà nằm, cầm lấy tay bà và nâng bà dậy. Lập tức cơn sốt lui khỏi bà và bà phục vụ các ngài.

Đây là phép lạ chữa bệnh đầu tiên của Đức Giê-su cho một phụ nữ, tại một ngôi nhà. Sốt chẳng phải là một bệnh quá nặng và nguy hiểm, nhưng cũng đủ để làm người bệnh không hoạt động được, gây cản trở những sinh hoạt bình thường trong gia đình. Đức Giê-su đến đem lại sự chữa lành, niềm vui và sức sống. Khi người phụ nữ được khỏi bệnh, mọi sự như sống lại. Bếp lại có lửa, bàn lại có thức ăn và người ta ngồi quanh cười nói rôm rả. Hạnh phúc gia đình có khi chỉ tùy thuộc vào những điều bé nhỏ. Hạnh phúc bị sứt mẻ lắm khi chỉ vì những chuyện không đâu.

Hãy nhìn cách Đức Giê-su chữa bệnh cho người phụ nữ này. Thật gần gũi và thân tình. Ngài chẳng nói lời nào để đuổi cơn sốt. Khi nắm tay người bệnh nặng, Ngài chấp nhận nguy cơ bị nhiễm nhơ uế. Nhưng Đức Giê-su chẳng hề bị nhiễm gì, trái lại, Ngài đem đến bình an. Ngài đã nâng bà dậy (êgeiren), có nghĩa là Ngài làm bà phục sinh. Sau khi được phục sinh, bà đi phục vụ các vị khách. Phục vụ hiểu theo nghĩa đơn sơ nhất là đi chuẩn bị bữa ăn. Các thiên thần cũng đã phục vụ Đức Giê-su sau khi Ngài thắng các cơn cám dỗ (Mc 1,13). Tuy nhiên, có thể hiểu phục vụ theo nghĩa rộng hơn nhiều. Sau khi Đức Giê-su chết trên thập giá, chỉ còn các phụ nữ ở lại đến cùng. “Họ đã đi theo Ngài và phục vụ Ngài từ hồi Ngài còn ở Ga-li-lê và họ đã cùng Ngài lên Giê-ru-sa-lem” (Mc 15,40-41).

Như vậy, không phải chỉ các ông môn đệ mới là người phục vụ (Mc 10,43). Các bà cũng đã trung tín phục vụ đến cùng, phục vụ như Thầy Giê-su, “Đấng đã đến để phục vụ” (Mc 10,45). Xin cho mọi người biết nhìn nhận vai trò quý báu của người vợ, người mẹ trong gia đình và vai trò của người phụ nữ trong giáo xứ cũng như ngoài xã hội.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top