Thứ Tư Tuần II Phục Sinh – 19/04/2023

Lời Chúa – Ga 3,16-21:

Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

Suy niệm:

Khi nghĩ về Thiên Chúa, người ta hình dung ra Ngài với nhiều khuôn mặt. Có khi Thiên Chúa giống một ông cảnh sát, luôn để ý theo dõi để trừng phạt, hay như một quan tòa cứ theo pháp luật mà kết án nghiêm minh. Có khi Thiên Chúa giống một nhà buôn, tính toán sòng phẳng, chỉ ban ơn khi nhận được một lợi lộc nào đó, có qua có lại. Có khi Thiên Chúa giống một nhà độc tài, áp đặt quyền lực trên con người, không cho con người được tự do, bắt con người phải theo một định mệnh có sẵn. Có khi Thiên Chúa như một thứ ô dù để người ấu trĩ dựa dẫm trong lúc khó khăn, hay như một sản phẩm của người bị áp bức tự ru ngủ mình. Có bao nhiêu hình ảnh méo mó về Thiên Chúa như vậy.

May mắn thay, đó không phải là khuôn mặt Thiên Chúa của các Ki-tô hữu. Ngài chẳng phải là cảnh sát hay quan tòa, nhà buôn hay nhà độc tài. Ngài cũng chẳng phải là người cha độc đoán không muốn cho con mình khôn lớn. Đơn giản, Thiên Chúa là Tình Yêu (1 Ga 4,8). Và Tình Yêu vô lượng ấy được thể hiện bằng hành động: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một…” (c. 16). Tình yêu của Thiên Chúa Cha ôm lấy thế gian, dù nó nghiêng chiều về sự dữ. Như Áp-ra-ham yêu quý đứa con một là I-xa-ác, và đã sẵn sàng chịu sát tế đứa con ấy cho Chúa, Thiên Chúa Cha cũng yêu quý người Con Một của Ngài là Đức Giê-su, và đã trao ban người Con ấy cho thế gian. Cha trao ban Con khi sai Con vào đời mang lấy xác phàm (Ga 1,14). Cha còn trao ban Con cho thế gian qua cái chết của Con trên thập giá. Nơi máng cỏ Bê-lem hay nơi đồi Sọ, ta thấy Cha đưa hai tay ra để trao món quà tình yêu quý giá nhất cho loài người. Và Cha chờ con người đáp lại bằng cách đưa hai tay đón nhận. Con người vẫn có tự do để đón nhận hay từ chối món quà ấy qua việc tin hay không tin Đức Giê-su.

Đứng trước Đức Giê-su, Con Một Thiên Chúa, là đứng trước một chọn lựa nghiêm chỉnh có liên quan đến vận mệnh con người. Ai tin vào Ngài thì có ánh sáng, ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu (cc. 16.17.19). Tiếc thay, có kẻ lại ghét ánh sáng và thích bóng tối hơn ánh sáng. Hãy từ bỏ những việc làm tối tăm, dối trá, xấu xa, bạn sẽ dễ dàng đến cùng ánh sáng Giê-su.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang