Thứ Tư Tuần II Thường Niên – 17/01/2024

Thánh An-tôn, viện phụ, lễ nhớ

Lời Chúa – Mc 3,1-6:

Khi ấy, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người. Đức Giê-su bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra giữa đây!” Rồi Người nói với họ: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” Nhưng họ làm thinh. Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra!” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay là cao điểm của năm cuộc tranh luận giữa Đức Giê-su với các kinh sư hay người Pha-ri-sêu (Mc 2,1-3,6). Đó là các cuộc tranh luận về quyền tha tội của Đức Giê-su, về chuyện Ngài ăn uống với người thu thuế, chuyện môn đệ không ăn chay, chuyện môn đệ bứt lúa ngày sa-bát và cuối cùng là chuyện Ngài chữa bệnh.

Trong hội đường, vào một ngày sa-bát, một người có bàn tay bị teo đi dự lễ. Các người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa cho anh ấy không để có cớ tố cáo Ngài. Đức Giê-su chủ động đưa âm mưu của họ ra ánh sáng. Ngài muốn công khai hóa và chính thức hóa việc làm của mình, bởi vậy, Ngài mới nói với người bị tật rằng: “Anh hãy trỗi dậy, ra giữa đây!” Như thế, mọi người trong hội đường đều thấy được anh. Rồi Ngài đặt câu hỏi với các người đang rình rập Ngài về điều được phép làm trong ngày sa-bát: được làm điều tốt hay điều xấu, cứu sống hay giết chết? Câu trả lời tưởng như quá rõ ràng, nhưng ta nên nhớ rằng chữa bệnh ngày sa-bát bị coi như lao động. Chỉ được chữa bệnh ngày sa-bát khi đó là một bệnh nguy tử.

Anh bại tay không phải là người lâm cơn bệnh nguy tử. Nếu hoãn lại đến ngày mai mới chữa anh, thì có vẻ cũng chẳng sao. Nhưng Đức Giê-su đã không chấp nhận sự trì hoãn này. Đối với Ngài, làm điều tốt là chữa ngay cho anh. Ngài không đợi anh gần chết mới cứu sống. Cứu sống là cho con người được sống hạnh phúc dồi dào hơn. Một bàn tay héo khô, teo tóp, bại liệt, một bàn tay đàn ông chẳng còn làm việc được, chẳng còn tự phục vụ được, một bàn tay đã chịu tật nguyền như thế từ bao giờ, theo Đức Giê-su, bàn tay ấy phải được chữa lành ngay khi có thể. “Hãy giơ tay ra!” Người ấy đã giơ tay ra và tay anh trở lại bình thường. Giơ tay ra là điều trước kia anh mong muốn mà không làm được. Bây giờ, anh có thể giơ tay để nắm lấy một bàn tay khác và cảm được sự ấm áp chân thành của tình bạn. Có bao nhiêu bàn tay, dù không bại liệt, nhưng chẳng bao giờ bình thường, vì chẳng bao giờ dám đưa ra để trao và để nhận, để nắm và để buông.

Trước sự thinh lặng chai đá của các kẻ chống đối, Đức Giê-su vừa giận vừa buồn (c. 5). Ngài chấp nhận trả giá cho quyết định của mình. Ngài đã chữa bệnh chỉ bằng một lời nói, chứ không bằng đụng chạm. Thế nên, theo Luật Mô-sê, Ngài vẫn không bị coi là đã vi phạm ngày sa-bát.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top