Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh – 11/05/2022

Lời Chúa – Ga 12,44-50:

Khi ấy, Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan tòa xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết: mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi.”

Suy niệm:

Tự do là điều mà con người trân trọng. Bao người dám chết để đổi lấy một chút tự do. Các bạn trẻ thèm được tự do, để được là mình. Người ta vẫn hiểu người có tự do là người muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, không chịu bất cứ sự ràng buộc nào. Nếu như vậy, Đức Giê-su có tự do không?

Đức Giê-su có tự do không, khi trong bài Tin Mừng Ngài khẳng định: “Không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì” (c. 49)? “Những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi” (c. 50). Ngài có tự do không, khi Ngài cũng chẳng tự mình làm bất cứ điều gì? “Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi, Người không để tôi cô độc, vì tôi luôn làm những điều đẹp ý Người” (Ga 8,29). Bao nhiêu lần trong Tin Mừng Gio-an, Đức Giê-su quả quyết Ngài không tự mình nói gì, cũng không tự mình làm gì. Ngài chỉ sống theo lệnh truyền của Cha (Ga 15,10). Lệnh truyền này không áp đặt Ngài từ bên ngoài, nhưng chi phối sâu xa từ bên trong toàn bộ hướng đi và những chọn lựa cụ thể của cuộc sống trần thế. Đức Giê-su đã tự do đón lấy ý Cha, lệnh truyền của Cha. Chính khi hoàn toàn để Cha chi phối, mà Ngài được tự do thật sự. Chính khi đó, Đức Giê-su trở thành sự hiện diện trong suốt của Cha.

“Ai thấy tôi là thấy Chúa Cha, Đấng đã sai tôi (Ga 12,45; 14,9). Lời của Ngài là lời của Cha, việc Ngài làm là việc của Cha. Chúng ta có thể gặp được Thiên Chúa một cách nguyên tuyền nơi Đức Giê-su, Đấng đã dâng hiến tất cả tự do để sống hoàn toàn tùy thuộc. Chính khi hoàn toàn tùy thuộc, mà Ngài được hoàn toàn tự do. Người được sai là một với người sai mình. “Tôi và Chúa Cha là một” (Ga 10,30).

Hãy đến với Giê-su Ánh Sáng và ra khỏi những bóng tối (c. 46). Hãy nghe, đón nhận và tuân giữ lời của Giê-su (cc. 47-48). Chỉ khi ở lại trong lời của Giê-su chúng ta mới gặp được sự thật và sự thật sẽ cho chúng ta được tự do (Ga 8,31-32).

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang