Thứ Tư Tuần VIII Thường Niên – 29/05/2024

Lời Chúa – Mc 10,32-45:

Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười Hai ra, và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình: “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại.”

Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.” Người hỏi: “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?” Các ông thưa: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” Đức Giê-su bảo: “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được.” Đức Giê-su bảo: “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.”

Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

Suy niệm:

Khi nghĩ đến những đau khổ Đức Giê-su phải chịu, chúng ta thường nghĩ ngay đến cuộc Khổ nạn của Ngài. Chúng ta ít nghĩ đến một đau khổ khác, đó là Ngài phải chịu đựng sự chậm hiểu của các môn đệ. Bài Tin Mừng hôm nay là một thí dụ khá rõ.

Khi đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Thầy Giê-su kéo riêng Nhóm Mười Hai để loan báo cho họ lần thứ ba về những gì sắp xảy đến cho mình trong cuộc Khổ nạn (c. 32). Tiếc thay, hai môn đệ thân tín là Gia-cô-bê và Gio-an vẫn loay hoay ở lại trong tham vọng về chức quyền của mình. Họ nói với Thầy Giê-su một câu không được lịch sự lắm: “Chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.” Vậy mà Thầy vẫn nhẹ nhàng trả lời họ: “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?” (c. 36). Họ đã dám xin được ngồi hai chỗ cao nhất trong vinh quang Nước Thầy. Thầy Giê-su thú nhận mình không có quyền cho điều đó, nhưng Thầy lại mời hai ông chia sẻ chén đắng Thầy sắp uống và dìm mình thật sâu trong phép rửa Thầy sắp chịu (c. 38).

Khi thấy mười môn đệ kia tức giận với Gia-cô-bê và Gio-an, Thầy Giê-su đã huấn dụ cho cả nhóm về cách lãnh đạo trong Giáo Hội. Cách lãnh đạo này khác hẳn cách lãnh đạo ngoài đời, thường dùng quyền uy để thống trị và mưu cầu tư lợi. “Giữa anh em thì không được như vậy!” (c. 43). Mọi chức vụ và quyền bính là để phục vụ cho Dân Chúa. Thầy Giê-su chỉ ra cách hành xử cho những ai muốn làm lớn, làm đầu. Đó là sống như người đầy tớ, người phục vụ (c. 44).

Thầy Giê-su đã không nói suông, nhưng sống điều Ngài giảng. Rõ ràng, Thầy là người có uy quyền (Mc 1,22.27; 2,10), nhưng quyền uy đó chỉ được dùng để rao giảng và để giải phóng. Suốt đời, Thầy đã sống như một người phục vụ. Và giờ đây, cái chết của Thầy chính là một việc phục vụ cao nhất. Lần đầu tiên Thầy Giê-su nói rõ ý nghĩa cái chết của mình. Như người Tôi Trung trong Sách ngôn sứ I-sai-a (Is 52,13-53,12), Thầy phải trả giá bằng mạng sống để cứu chuộc muôn người (c. 45).

Không dễ kéo các môn đệ ra khỏi những tham vọng trần tục. Thầy Giê-su vẫn thấy mình lạc lõng bên cạnh các môn đệ. Họ không hiểu được Thầy và cũng chẳng muốn đi đường Thầy đi. Làm sao để chúng ta cảm được hạnh phúc của việc phục vụ? Làm sao để chúng ta hiểu rằng phục vụ không làm con người hèn hạ, nhưng lại nâng cao con người và ban cho nó sự lớn lao đích thực? Chính Chúa Giê-su, Đấng được thành toàn nhờ suốt đời phục vụ, là chỗ dựa đầy hy vọng của chúng ta.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Scroll to Top