Thứ Tư Tuần X Thường Niên – 14/06/2023

Lời Chúa – Mt 5,17-19:

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.”

Suy niệm:

Đã có thời, người ta nghĩ rằng theo Công Giáo là bất hiếu, vì phải từ bỏ việc cúng giỗ cha mẹ tổ tiên. Nếu người chết cũng có nhu cầu ăn uống tiêu dùng như người sống, thì hiếu thảo đòi phải lo cho người đã khuất được đầy đủ, ấm no. Nhiều người không dám theo đạo, vì sợ theo đạo thì không được cúng giỗ tổ tiên, phải bỏ ông bà.

Vào thời thánh Mát-thêu, một số người Do-thái cũng có nỗi sợ tương tự. Họ tin vào Đức Giê-su và muốn trở thành môn đệ của Ngài, nhưng họ lại sợ làm thế là bỏ đạo của cha ông, bỏ Do-thái giáo. Họ sợ giáo huấn mới mẻ của Đức Giê-su làm họ bỏ Luật Mô-sê và không còn thuộc về dân Thiên Chúa nữa. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su khẳng định: “Đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hay lời các Ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (c. 17).

Luật Mô-sê thật ra là Luật của Thiên Chúa trao qua trung gian ông Mô-sê. Mô-sê đã làm nhiệm vụ trao lại cho dân Do-thái và giải thích Luật ấy. Người Do-thái từ bao đời đã giữ Luật theo lời giải thích của Mô-sê. Bây giờ, có một Đấng mới xuất hiện là Đức Giê-su Ki-tô Con Thiên Chúa. Ngài biết rõ ý định của Thiên Chúa mà Ngài âu yếm gọi là Cha. Đức Giê-su không gạt bỏ Luật của Thiên Chúa được trao cho Mô-sê, nhưng Ngài sẽ giải thích lại Luật ấy cho đúng với ý Thiên Chúa, vì chẳng ai biết rõ ý Cha bằng Con. Trong Bài Giảng trên núi mà chúng ta sắp nghe trong những ngày tới, ta sẽ thấy Đức Giê-su giải thích lại Luật Mô-sê như thế nào. Hành vi đó được gọi là kiện toàn hay hoàn chỉnh.

Một giai đoạn mới trong lịch sử cứu độ đã được mở ra với Đức Giê-su. Giai đoạn chung cục này vừa liên tục, vừa vượt quá giai đoạn cũ. Đức Giê-su mời chúng ta tuân giữ nghiêm túc Luật Thiên Chúa đã ban, nhưng theo cách giải thích mới mẻ, hoàn chỉnh và có thẩm quyền của Ngài. Muốn trở nên hoàn thiện, muốn đón nhận Nước Trời do Ngài khai mở, cần sống Luật Tô-ra đã được Ngài giải thích lại. Người Ki-tô hữu gốc Do-thái khi theo Đức Giê-su thì chẳng sợ mình bỏ đạo, bỏ Lề Luật, bỏ các Ngôn sứ hay truyền thống của cha ông. Giáo huấn của Đức Giê-su đã chứa đựng cốt lõi tinh túy của Luật ấy rồi.

Làm thế nào để các Ki-tô hữu Á Châu cảm thấy đức tin của mình không tạo ra sự xung đột hay đoạn tuyệt với những giá trị của nền văn hóa mình đã lãnh nhận và đã sống? Làm sao để mình sống viên mãn là một Ki-tô hữu, một người Công Giáo Rô-ma, mà vẫn chẳng mất căn tính là người Việt Nam hay người Châu Á? Chỉ cần một điều kiện, đó là thấy Ki-tô giáo không phá bỏ, nhưng kiện toàn tất cả mọi giá trị cao quý có trong các nền văn hóa và tôn giáo khác.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Lên đầu trang