Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên – 05/07/2023

Lời Chúa – Mt 8,28-34:

Khi ấy, Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?” Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ nài xin Người rằng: “Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia.” Người bảo: “Đi đi!” Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

Suy niệm:

Theo cha Gabrielle Amorth, vị trừ quỷ chính của giáo phận Rô-ma, “số người bị quỷ ám đã gia tăng rất nhiều.” Trong vòng tám năm, chính cha đã trừ cho hơn hai mươi ngàn trường hợp. Con số kinh khủng này hẳn là một nhắc nhở cho những ai nghĩ rằng quỷ vắng bóng trong thế giới của khoa học kỹ thuật, quỷ chỉ là huyền thoại của thế giới cách đây hai ngàn năm thời Đức Giê-su, hay quỷ ám thật ra chỉ là bệnh thần kinh vào thời y khoa chưa phát triển. Trong cuộc hội kiến vào tháng 8-1986, ĐGH Gio-an Phao-lô II đã nói sự hiện diện của quỷ trong thế giới “ngày càng trở nên ghê gớm hơn khi con người và xã hội quay lưng với Thiên Chúa.”

Bài Tin Mừng hôm nay là trình thuật đầu tiên của thánh Mát-thêu về việc trừ quỷ. Chuyện này đã được Thánh Mác-cô kể lại với nhiều chi tiết hấp dẫn hơn (Mc 5,1-20). Nhưng trong Tin Mừng Mát-thêu, khuôn mặt Đức Giê-su lại nổi bật hơn nhiều. Ngài đã cùng với các môn đệ qua bờ bên kia sau khi gặp cơn bão biển. Khi Ngài đến vùng đất của người Ga-đa-ra, ở phía đông nam Hồ Ga-li-lê, hai người bị quỷ ám từ mồ mả đi ra, đến gặp Ngài (c. 28). Mồ mả là nơi dành cho người chết, nơi bị coi là nhơ uế, nơi của thần dữ. Có hai nét giúp ta nhận ra sự hiện diện của quỷ nơi những người bị ám. Họ rất dữ tợn đến nỗi không ai dám qua lại con đường ấy (c. 28). Họ nhận biết ngay Đức Giê-su là Con Thiên Chúa (c. 29). Sức mạnh kinh khủng và sự hiểu biết lạ lùng là thế mạnh của thần dữ. Nhưng đây cũng là điểm yếu của quỷ khi đứng trước Đức Giê-su. Chính vì thế, chúng hoảng sợ khi thấy mình bị đe dọa: “Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?” Đức Giê-su đến sớm quá và khiến cho quyền lực của chúng phải sụp đổ.

Khi đọc bài Tin Mừng này, chúng ta thường có nhiều câu hỏi. Tại sao quỷ lại xin nhập vào đàn heo? Tại sao Đức Giê-su lại đồng ý? Đàn heo chết đuối thì quỷ ra sao? Phải đền người chủ đàn heo thế nào? Mát-thêu có vẻ không quan tâm đến những câu hỏi ấy. Điều ông quan tâm là làm nổi bật quyền năng của Đức Giê-su. Chỉ một lời Ngài phán: “Đi đi!” là đuổi được quỷ ra khỏi hai người. Nước Trời đến đem lại bình an cho hai người bị quỷ ám ở trong đám mồ mả và cho những ai qua lại lối đi ấy. Không thấy các người dân ngoại chăn heo kêu ca về chuyện mất đàn heo, nhưng họ lại trở nên những người loan báo cho dân thành về mọi chuyện. Tiếc là dân thành đã không muốn đón tiếp Ngài.

Quỷ hấp dẫn con người bằng quyền lực và tri thức của chúng. Nhưng chúng thực sự là kẻ thù không đội trời chung của con người. Chúng phân ly con người, đẩy người sống vào mộ người chết, biến con người thành mối đe dọa cho con người (c. 28). Chúng thích có mặt ở đàn vật ô uế, thích gieo vãi sự ô uế khắp nơi (c. 31). Xin Chúa cho ta thấy được sự lộng hành của quỷ dữ trong thế giới hôm nay. Và xin Chúa cứu ta khỏi nanh vuốt của ác thần.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top