Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên – 05/10/2022

Lời Chúa – Lc 11,1-4:

Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:

“Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến,

xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy;

xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”

Suy niệm:

Có nhiều định nghĩa về con người. Con người là sinh vật biết sử dụng các dụng cụ. Con người là sinh vật biết suy nghĩ đắn đo. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Phải định nghĩa con người là sinh vật biết cầu nguyện, nghĩa là có khả năng lắng nghe và đáp lời Thiên Chúa. Con người là sinh vật biết chuyện trò với Tạo Hoá. Cầu nguyện không phải là nói với một sự vật, một ý tưởng, nhưng là nói với một Ðấng siêu vượt tôi, mà lại rất gần gũi thân thương và biết tôi. Ðấng ấy nói với tôi và nghe được lời tôi nói.

Có nhiều tâm tình khi ta cầu nguyện: thống hối, tri ân, ca ngợi, thờ lạy, dâng hiến, nài xin. Nài xin chẳng phải là điều hạ giá con người. Con người cảm nghiệm được thân phận mong manh, nên khiêm hạ đi tìm sự nâng đỡ. Xin cho chúng con bánh cần dùng mỗi ngày. Bánh vật chất, bánh tinh thần, Bánh Thánh Thể. Bánh cho chúng con sự sống. Xin tha thứ tội chúng con, để chúng con được sống bình an sau những va vấp. Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ. Cơn cám dỗ lớn nhất là chỉ sống cho mình, và khép lại trước Thiên Chúa và anh em. Quỳ xuống cầu xin là thái độ của người biết mình, biết những gì mình có thể làm được, và biết những gì nằm ngoài tầm tay của mình. Khi tương quan giữa Mỹ và Iraq căng thẳng cực độ, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc khi ấy là Kofi Annan đã tới Bagdad để thuyết phục phía Iraq ký vào bản thoả thuận. Lúc trở về, ông nói: “Tôi đặc biệt đã cầu nguyện nhiều. Ðừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của sự cầu nguyện.” Chẳng phải chỉ cầu nguyện khi gặp chuyện khó. Ðể hít thở bình thường cũng cần đến ơn trên.

Cần có thái độ kiên trì khi cầu nguyện. Hãy cứ gõ cửa nhà Chúa trong đêm mịt mù. Cần tập đứng đợi, tập quấy rầy Chúa. Thế nào Ngài cũng mở cửa và cho mọi sự ta cần. Hãy để Ngài tự do cho vào lúc và theo cách Ngài muốn, dù điều đó không hợp với ước mơ của ta. Lắm khi, ta có cảm tưởng Ngài không nhận lời. Có thể vì lời nài xin của ta đầy tính ích kỷ, hay vì Ngài muốn dành cho ta một ơn lớn hơn. Xin Ðức Giê-su dạy ta biết cách cầu xin, đưa ta ra khỏi những bận tâm hẹp hòi về chính mình, để thấy những nhu cầu lớn lao của Hội Thánh.

Ơn cao cả nhất mà chắc chắn Cha muốn ban cho ta đó là Chúa Thánh Thần. Có Thánh Thần là có niềm vui, sức mạnh, ánh sáng, sự sống. Có khi nào ta nài xin Cha ban Thánh Thần chưa?

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.