Ghi chú của Nhà xuất bản

Mục lục
Mục lục

Ấn bản tiếng Pháp của tác phẩm này, dưới tựa đề Introduction Générale à la Philosophie, đã được ra mắt như là cuốn đầu tiên trong giáo trình 7 tập có nội dung liên quan đến Lôgic, Lý thuyết về tri thức, Vũ trụ luận, Tâm lý học, Siêu hình học, Đạo đức học, Mỹ học và Lịch sử triết học. Nhưng vì sáu cuốn còn lại vẫn đang trong quá trình biên soạn, nên có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta tách cuốn sách này và sử dụng nó như một tài liệu tương đối độc lập với các cuốn khác.

Về mặt tổng thể, toàn bộ giáo trình được biên soạn nhằm mục đích cung cấp một bộ sách giáo khoa cho các khóa học thông thường trong các trường đại học, như cách nó đã được áp dụng tại Pháp; và vì thế, ở phiên bản in ấn, những đoạn sinh viên nên đọc đầu tiên sẽ sử dụng cỡ chữ lớn, đồng thời, những đoạn chỉ đơn thuần là lời giải thích hay kiến thức mở rộng sẽ sử dụng cỡ chữ nhỏ hơn. Tuy nhiên, cách thức trình bày đó sẽ không được áp dụng trong bản dịch này nhằm giúp cho bộ sách tương thích hơn với độc giả thông thường, không có khóa học đại học nào như vậy được dự kiến mở ở Anh và Mỹ.

Bản dịch sau đây dựa theo ấn bản tiếng Pháp được tái bản lần thứ mười một.

Scroll to Top