Chương 5. Nghĩa trang (Điều 1240 – 1243)

Điều 1240

§1. Phải có những nghĩa trang riêng của Giáo Hội ở nơi nào có thể, hay ít ra phải có những khu vực dành cho các tín hữu đã qua đời trong những nghĩa trang dân sự, và những khu vực này phái được làm phép đúng nghi thức.

§2. Nếu không thể có các nghĩa trang riêng, thì phải làm phép các phần mộ từng lần một đúng nghi thức.

Điều 1241

§1. Các giáo xứ và các hội dòng có thể có nghĩa trang riêng.

§2. Các pháp nhân khác hay các gia đình cũng có thể có nghĩa trang hay hầm mộ riêng, nghĩa trang và hầm mộ này phải được làm phép, tùy theo sự thẩm định của Đấng Bản Quyền địa phương.

Điều 1242

Không được chôn cất các thi hài trong các nhà thờ, trừ thi hài của Đức Giáo Hoàng Rô-ma, của các Hồng y và của các Giám mục giáo phận, ngay cả nguyên Giám mục, thì phải được chôn cất trong nhà thờ của mình.

Điều 1243

Luật địa phương phải ấn định những quy tắc thích hợp về kỷ luật phải giữ trong các nghĩa trang, nhất là về những gì liên quan tới việc duy trì và bảo vệ tính cách thiêng liêng của những nơi ấy.