Đôi lời dẫn nhập và cám ơn

Khi ban hành Bộ Giáo Luật mới vào ngày 25 tháng giêng năm 1983, Đức Cố Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II đã ước mong Bộ Giáo Luật mới này sẽ trở thành phương tiện hữu hiệu để Giáo Hội thăng tiến theo tinh thần Công đồng Va-ti-ca-nô II và ngày càng thích ứng hơn trong công trình cứu độ thế giới.

Để thực hiện niềm ước mong này, Bộ Giáo Luật cần được mọi người biết đến, không những là đối tượng khảo cứu cần thiết cho các chuyên viên giáo luật, mà còn là cẩm nang cho tất cả mọi thành phần Dân Chúa.

Thế nên Bộ Giáo Luật đã được dịch từ chính bản La-tinh sang hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới. Do đó, trong thời gian từ năm 1983 đến nay đã có nhiều luật gia ở trong nước cũng như ở ngoại quốc đã chuyển ngữ Bộ Giáo Luật sang tiếng Việt.

Những bản dịch trên có thể nói là những tác phẩm cá nhân hay của một nhóm người. Tuy nhiên các dịch giả của những tác phẩm ấy là những vị có công khai mở và đáng được trân trọng vì đã góp phần không nhỏ trong việc phổ biến giáo luật.

Những người đi sau nhờ các người đi trước, nên công việc dịch thuật và sửa chữa được nhẹ nhàng hơn.

Tuy được ban hành vào năm 1983, nhưng Bộ Giáo Luật mới đã được cưu mang từ năm 1959, với thời gian chuẩn bị suốt 24 năm trường. Cũng với thời gian gần tương tự như thế, bản dịch Việt ngữ chính thức của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ra đời sau 23 năm chờ đợi.

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam xin hết lòng cám ơn tất cả các chuyên viên và những ai cách này hay cách khác đã góp phần hoàn chỉnh bản dịch của Bộ Giáo Luật mới này. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả quý vị.


Qui Nhơn, ngày 29-6-2006

✠ Phê-rô Nguyễn Soạn Giám mục Giáo phận Qui Nhơn

Tổng thư ký HĐGMVN