Chương I. “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lõng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi” (Giáo lý số 2083)

2083 367. Đức Giê-su đã tóm tắt các bổn phận của con người đối với Thiên Chúa như sau: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi” (x. Mt 22,37; x. Lc 10,27).

Đây là âm vang trực tiếp của lời mời gọi long trọng: “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en: Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, là Đấng độc nhất” (Đnl 6,4).

199. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Lời đầu tiên của Thập Giới nhắc lại tình yêu của Thiên Chúa duy nhất. Các lệnh truyền tiếp theo làm nổi bật lời đáp trả yêu thương mà con người được mời gọi để dâng lên Thiên Chúa.