Bài 1. Loài người tìm kiếm Thiên Chúa

I. LỜI CHÚA

Từ một người duy nhất, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại, để họ ở trên khắp mặt đất; Người đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi ở của họ. Như vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chúa; may ra họ dò dẫm mà tìm thấy Người, tuy rằng thực sự Người không ở xa mỗi người chúng ta (Cv 17,26-28).

II. TRÌNH BÀY

Trong cuốn sách tựa đề là “Tự thú”, Thánh Augustinô viết: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con và lòng con luôn khắc khoải cho tới khi tâm hồn con được an nghỉ trong Chúa.” Thánh nhân đã bộc lộ tâm tư khắc khoải của mình là mong mỏi gặp Chúa để được an thỏa. Hẳn đây cũng là tâm trạng của nhiều người chúng ta: KHAO KHÁT TÌM GẶP CHÚA.

1. Loài người dựa vào đâu để tìm biết Thiên Chúa?

a. Dựa vào thiên nhiên

Nhìn trời đất với trật tự lạ lùng của tinh tú, với muôn vàn kỳ diệu của trời đất, tháng năm, người ta nhận ra phải có Đấng Sáng Tạo và điều khiển vũ trụ. Ta gọi cách nhận biết này là cách nhận biết theo luật NHÂN QUẢ: nhìn hậu quả biết nguyên nhân.

b. Dựa vào những khát vọng chính đáng trong lòng người

Những khát vọng chính đáng trong lòng cũng giúp loài người nhận biết có Thiên Chúa.

Tự đáy lòng, người ta cảm thấy mình luôn khao khát điều chân thật, điều tốt, điều đẹp (gọi là Chân – Thiện – Mỹ). Những khát vọng ấy khiến người ta suy nghĩ rằng: phải có Đấng là cội nguồn sự thật, là căn nguyên sự tốt lành và là khuôn mẫu vẻ đẹp; vì có như thế, mới giải thích được tại sao loài người có những khát vọng đó, mới lấp đầy những ước vọng tự nhiên và rất chính đáng của loài người.

c. Có cách nào khác giúp ta tìm kiếm Thiên Chúa không? (ngoài 2 khởi điểm vừa nêu trên, xuất phát từ cá nhân mỗi người)

Thưa có, đó là TÔN GIÁO. Nói chung, các tôn giáo đều giúp loài người nhận ra rằng: ngoài thế giới trần tục, còn có thế giới thần linh; ngoài thế giới hữu hình, còn có thế giới vô hình… Một số tôn giáo còn có những đóng góp tích cực hơn, giới thiệu chính Thiên Chúa cho loài người.

Riêng đạo CÔNG GIÁO giúp loài người tìm kiếm Thiên Chúa mà mình cho là bằng con đường chắn chắn và hiệu quả:

Chắc chắn: vì đạo Công Giáo do chính Thiên Chúa thiết lập. Chính Thiên Chúa sai Đức Ki-tô, Con của Ngài xuống trần, tỏ cho loài người con đường phải đi để gặp được Người (gọi là đạo MẶC KHẢI).

Hiệu quả: vì cùng với việc vạch đường chỉ lối, Thiên Chúa còn cho loài người nhiều trợ lực, giúp trí khôn nhận định sáng suốt, ý chí kiên trì và tâm hồn phấn khởi trên đường tìm gặp Chúa.

2. Thiên Chúa là Đấng nào?

Thiên Chúa là Đấng dựng nên trời đất muôn vật.

Người ta còn dùng nhiều danh xưng khác để chỉ Thiên Chúa như: Đức Chúa Trời (Chúa của trời đất), Thượng Đế (Vua trên cao), Tạo Hóa, Hóa Công (Đấng sáng tạo vạn vật), Đấng Tối cao (vị cao hơn hết),… Những danh xưng như thế đều chỉ Đấng dựng nên mọi sự, Đấng làm chủ muôn loài.

III. BÀI HỌC

Hỏi: Thiên Chúa là Đấng nào?

Trả lời: Thiên Chúa là Đấng dựng nên trời đất muôn vật, là Đấng ban hạnh phúc chân thật cho loài người.

Hỏi: Loài người dựa vào đâu để tìm biết Thiên Chúa?

Trả lời: Loài người dựa vào trật tự trong vũ trụ, vào những khát vọng chân chính, vào tôn giáo, cách riêng đạo CÔNG GIÁO, mà nhận biết Thiên Chúa.

IV. THÁI ĐỘ SỐNG

Biết rằng chỉ có Thiên Chúa là Đấng dựng nên trời đất muôn vật, nên tôi quyết chí chuyên chăm học giáo lý để tìm gặp Người.

V. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, “con là người ngoại đạo, nhưng vẫn tin có Chúa ngự trên cao” [Trích bài hát “Tâm tình đêm Noel”]. Chính niềm tin đơn sơ ấy thúc giục con đi tìm Chúa.

Hôm nay, con thấy rõ hơn điều con cảm nghiệm trước kia, là khi nhìn ngắm trời đất, khi nhớ lại con có nhiều khát vọng mà lúc đạt được chẳng thấy thỏa mãn bao nhiêu, con mới xác tín rằng: Phải có Đấng Sáng Tạo muôn loài, và là Đấng ban hạnh phúc cho loài người thì cuộc đời mới trọn ý nghĩa. Xin Chúa thêm niềm hăng say để con kiên trì học biết Chúa.

Scroll to Top