Bài 18. Tinh Thần mới trong Luật cũ

I. LỜI CHÚA

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành” (Mt 5,17-18).

II. TRÌNH BÀY

Mười điều răn trình bày trong các bài trên được coi như là bản đúc kết những điều chính yếu Thiên Chúa truyền cho Ít-ra-en phải tuân giữ. Chúa Giê-su cũng dạy lại những điều ấy, nhưng Người đã phổ vào đó tinh thần mới làm cho luật đó trở nên sáng giá hơn.

1. Thái độ của Chúa Giê-su đối với luật cũ

Chúa Giê-su luôn tôn trọng luật cũ: Chúa công nhận giá trị bắt buộc của luật. Chúa tuân giữ luật và còn giúp người khác cũng giữ luật nữa. Một thanh niên đến hỏi Chúa: “Phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa trả lời: “Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian. Hãy thảo kính cha mẹ và yêu thương mọi người như chính mình” (Mt 19,16-19).

2. Cách giữ luật của người xưa

Vào thời Chúa Giê-su, dân tộc Ít-ra-en hằng tuân giữ luật Chúa nhưng nặng về hình thức, nhất là những người biệt phái và luật sĩ.

Họ giữ luật vì luật đến nỗi làm cho đời sống trở nên gò bó, nặng nề: một việc nhỏ như bứt bông lúa mì, dắt bò đi uống nước trong ngày sa-bát, đều bị coi là vi phạm ngày hưu lễ. Họ còn thêm thắt nhiều điều, biến tục lệ người đời thành luật Chúa. Thái độ này làm Thiên Chúa chán ghét: “Dân này chỉ thờ Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mt 15,8). Cách giữ luật như thế bóp chết tự do của người con Chúa, như lời thánh Phao-lô dạy: “Chữ viết làm cho chết” (2 Cr 3,6).

3. Tinh thần mới trong giới luật cũ

Chúa Giê-su không những đã gạn lọc những thêm thắt của người đời vào lề luật mà còn đưa vào luật cũ một tinh thần mới, đó là TÌNH YÊU. Ai giữ luật vì tình yêu thì tình yêu sẽ phát huy người ấy. Chính tình yêu làm cho việc giữ luật trở nên nhẹ nhàng: “Ách của Ta thì êm ái, gánh của Ta thì nhẹ nhàng” (Mt 11,30). Tình yêu giảm bớt khổ nhọc trong công việc: “Ở đâu có tình yêu, ở đó không có khổ nhọc” (x. Thánh Augustinô).

Nhưng tình yêu nào?

Yêu Thiên Chúa và yêu mọi người.

Chúa Giê-su giúp chúng ta hiểu rằng: vì yêu thương ta, Thiên Chúa ban cho ta những giới luật để ta sống hạnh phúc. Vì yêu Chúa, ta giữ luật để chứng tỏ tình yêu ấy: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy” (Ga 14,23). Chúa còn giúp ta biết giữ luật vì yêu thương mọi người: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 1,12). Yêu Thiên Chúa và yêu mọi người, đó là tinh thần mới của Chúa Giê-su phổ vào luật cũ để ta hiểu biết, yêu mến và tuân hành lề luật.

III. BÀI HỌC

Hỏi: Chúa Giê-su có thái độ nào đối với luật cũ?

Trả lời: Chúa Giê-su luôn tôn trọng, tuân giữ và dạy người ta tuân giữ lề luật.

Hỏi: Chúa Giê-su kiện toàn lề luật thế nào?

Trả lời: Chúa Giê-su gạn lọc những thêm thắt của người đời, và đem tình yêu vào từng lề luật để dạy loài người biết rằng: vì yêu thương, Chúa ban lề luật. Như vậy, loài người cũng phải tuân giữ lề luật vì lòng yêu mến Chúa và biết yêu thương mọi người như Chúa yêu thương.

IV. THÁI ĐỘ SỐNG

Luật pháp được đặt ra vì hạnh phúc loài người. Tôi tự nguyện tuân thủ các giới luật của Chúa và Hội Thánh để được sống đời đời.

V. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã dạy: “Ai tuân hành và dạy người khác giữ những điều luật nhỏ nhất, sẽ được làm lớn trong Nước Trời.” Xin Chúa giúp con biết tuân giữ mọi lề luật của Chúa và của Hội Thánh.

Scroll to Top