Bài 6. Thiên Chúa chọn các Tổ phụ và thành lập Dân riêng

Mục lục
Mục lục

Giáo Lý Dự Tòng

Tâm tình tôn giáo

PHẦN MỞ ĐẦU

Bài 1. Loài người tìm kiếm Thiên Chúa

Bài 2. Thiên Chúa nói với loài người

Bài 3. Đón nhận Lời Chúa

PHẦN I: THIÊN CHÚA - ĐẤNG TẠO HÓA

Bài 4. Thiên Chúa dựng nên trời đất muôn vật và loài người

Bài 5. Loài người sa ngã - Tội - Lời hứa cứu độ

Bài 6. Thiên Chúa chọn các Tổ phụ và thành lập Dân riêng

Bài 7. Thiên Chúa thiết lập Giao Ước và ban Lề Luật

Bài 8. Thiên Chúa chọn gọi các Ngôn sứ

PHẦN II: CHÚA GIÊ-SU - ĐẤNG CỨU THẾ

Bài 9. Chúa Giê-su sinh ra

Bài 10. Chúa Giê-su sống ẩn dật

Bài 11. Chúa Giê-su rao giảng Nước Thiên Chúa

Bài 12. Chúa Giê-su dạy ta về Chúa Ba Ngôi

Bài 13. Tôn thờ Thiên Chúa

Bài 14. Tin - Cậy - Mến - Thờ phượng

Bài 15. Sống hiếu thảo

Bài 16. Tôn trọng sự sống - sống trong sạch

Bài 17. Sống công bình, sống theo sự thật

Bài 18. Tinh Thần mới trong Luật cũ

Bài 19. Chúa Giê-su chịu chết và sống lại

PHẦN III. CHÚA THÁNH THẦN - ĐẤNG THÁNH HÓA

Bài 20. Chúa Giê-su ban Chúa Thánh Thần cho Hội Thánh

Bài 21. Chúa Thánh Thần - Hồn sống của Hội Thánh

Bài 22. Mầu nhiệm Hội Thánh

Bài 23. Các đặc tính của Hội Thánh Công Giáo

Bài 24. Các chức vụ của Hội Thánh

Bài 25. Đức Ma-ri-a trong Mầu nhiệm Hội Thánh

Bài 26. Năm Phụng vụ

Bài 27. Ơn Chúa và Bí tích

Bài 28. Bí tích Rửa Tội

Bài 29. Bí tích Thêm Sức

Bài 30. Bí tích Thánh Thể

Bài 31. Thánh lễ

Bài đọc thêm. Nghi thức gia nhập Ki-tô Giáo

Bài 32. Bí tích Giải Tội

Bài 33. Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Bài 34. Bí tích Truyền Chức Thánh

Bài 35. Bí tích Hôn Phối

PHẦN KẾT

Bài 36. Tứ Chung

Bài 37. Trời mới, Đất mới

Phụ lục

Lời Cha chung Giáo phận

Những kinh cần thuộc

I. LỜI CHÚA

Đức Chúa phán với ông Áp-ram: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc” (St 12,1-3).

II. TRÌNH BÀY

Tình thương cứu độ phải đến với từng người. Tuy nhiên, Thiên Chúa không muốn cứu độ loài người một cách riêng rẽ, thiếu liên kết; nhưng muốn quy tụ họ thành một dân tộc để họ nhận biết và phụng sự Người (x. Hc. HT 11). Vì thế, Thiên Chúa đã dành một thời gian dài để chuẩn bị thực hiện kế hoạch cứu độ: khoảng 2000 năm trước công nguyên, Thiên Chúa đã gầy dựng một dân tộc bắt đầu với Tổ phụ Áp-ra-ham.

1. Các Tổ phụ

a. Áp-ra-ham: Áp-ra-ham sống ở Mêsôpôtamia (Lưỡng Hà), khoảng 1800 năm trước công nguyên. Một hôm, Thiên Chúa phán với ông: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ca-na-an Ta sẽ chỉ cho người” (St 12,1-3). Áp-ra-ham vâng lệnh Chúa, bỏ đất Kha-ran là quê hương, đến lập cư ở Ca-na-an. Tại đây, Thiên Chúa đòi ông sát tế người con độc nhất là I-xa-ác. Một thử thách lớn về lòng tin. Áp-ra-ham vẫn tin vào Lời Chúa hứa. Vì thế, ông xứng đáng được gọi là “Cha các kẻ tin” và trở thành Tổ phụ dân tộc Ít-ra-en, một dân tộc được Thiên Chúa chọn làm dân riêng.

b. Gia-cóp: Gia-cóp là cháu Áp-ra-ham. Gia-cóp được Thiên Chúa chọn gọi và đổi tên thành Ít-ra-en. Ông sinh được 12 người con trai làm đầu 12 chi tộc Ít-ra-en. Khi nạn đói hoành hành ở Ca-na-an, đại gia đình Gia-cóp di cư sang Ai-cập. Biến cố bất hạnh này trói buộc Ít-ra-en dưới ách nô lệ Ai-cập hơn 400 năm, bị muôn ngàn đau khổ cho tới khi Thiên Chúa sai Mô-sê giải thoát họ.

c. Mô-sê: Mô-sê sinh vào khoảng năm 1225 trước công nguyên. Ông là khuôn mặt nổi bật trong hàng các Tổ phụ do sứ mệnh cao cả và công lao lẫy lừng của ông. Chính Mô-sê tháo xiềng xích nô lệ Ai-cập cho dân, hướng dẫn dân tới đất hứa sau 40 năm hành trình trong sa mạc dù chính ông không được vào đất hứa.

2. Thành lập dân riêng

Với sứ mệnh giải thoát Ít-ra-en khỏi cảnh nô lệ Ai-cập, ngày ra đi được đánh dấu bằng bữa tiệc VƯỢT QUA với thịt chiên nướng. Máu chiên bôi lên cửa làm dấu; nhờ dấu này, con đầu lòng người Ít-ra-en được an toàn.

Từ đó hàng năm người Ít-ra-en phải kỷ niệm ngày Vượt Qua này. Về sau, Chúa Giê-su đã hiến dâng mình như Chiên Vượt Qua. Người là Chiên Vượt Qua đích thực vì chính Người sẽ giải thoát loài người khỏi nô lệ tội lỗi.

Sau tiệc, Ít-ra-en vội vã lên đường. Nước Biển Đỏ rẽ đôi để họ băng qua bằng yên.

Đây là biến cố quan trọng nhất trong lịch sử Ít-ra-en.

Mười hai chi tộc Ít-ra-en tiến dần về Xi-nai. Ở đây, một biến cố quan trọng khác xảy ra: Thiên Chúa giao ước với Ít-ra-en.

Qua Mô-sê, Thiên Chúa ban cho dân 10 giới luật. Mô-sê còn lập luật qui định đời sống tôn giáo, luân lý, xã hội của dân. Ít-ra-en trở thành một dân có tổ chức.

Khi vào đất hứa, chính Thiên Chúa hướng dẫn dân Người qua các thẩm phán rồi đến các vua, mà nổi bật nhất là vua Đa-vít. Thiên Chúa hứa cho Đa-vít một triều đại vững bền và một người trong dòng dõi ông sẽ làm vua mãi mãi: Đó là Đấng Cứu Thế.

III. BÀI HỌC

Hỏi: Thiên Chúa đã bắt đầu công cuộc cứu chuộc thế nào?

Trả lời: Thiên Chúa đã chọn gọi Áp-ra-ham làm Tổ phụ dân riêng của Người.

Hỏi: Thiên Chúa chọn gọi Mô-sê khi nào?

Trả lời: Thiên Chúa chọn gọi Mô-sê khi dân Ít-ra-en làm nô lệ ở Ai-cập để giải phóng dân Người và đưa họ về đất hứa.

Hỏi: Khi vào đất hứa, dân Ít-ra-en được hướng dẫn thế nào?

Trả lời: Khi vào đất hứa, chính Thiên Chúa hướng dẫn dân Người qua các thẩm phán rồi đến các vua mà nổi bật nhất là vua Đa-vít.

Hỏi: Thiên Chúa hứa với Đa-vít điều gì?

Trả lời: Thiên Chúa hứa thiết lập cho Đa-vít một triều đại vững bền và một người trong dòng dõi ông sẽ làm vua mãi mãi: Đó là Đấng Cứu Thế.

IV. THÁI ĐỘ SỐNG

Để xứng đáng lãnh nhận Chúa Cứu Thế, loài người phải được chuẩn bị lâu dài. Tôi quyết tâm dùng thời gian dự tòng này sửa soạn trí khôn và tâm hồn để xứng đáng được Chúa thương nhận làm con trong gia đình Hội Thánh.

V. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, chính Chúa thành lập và hướng dẫn dân riêng. Ngày chịu phép Rửa tội, con sẽ được chính thức gia nhập dân Chúa. Ngay từ hôm nay, xin Chúa giúp con biết mau mắn tuân theo các hướng dẫn của Hội Thánh để xứng đáng là công dân Nước Chúa.

Scroll to Top