Bài 7. Thiên Chúa thiết lập Giao Ước và ban Lề Luật

Mục lục
Mục lục

Giáo Lý Dự Tòng

Tâm tình tôn giáo

PHẦN MỞ ĐẦU

Bài 1. Loài người tìm kiếm Thiên Chúa

Bài 2. Thiên Chúa nói với loài người

Bài 3. Đón nhận Lời Chúa

PHẦN I: THIÊN CHÚA - ĐẤNG TẠO HÓA

Bài 4. Thiên Chúa dựng nên trời đất muôn vật và loài người

Bài 5. Loài người sa ngã - Tội - Lời hứa cứu độ

Bài 6. Thiên Chúa chọn các Tổ phụ và thành lập Dân riêng

Bài 7. Thiên Chúa thiết lập Giao Ước và ban Lề Luật

Bài 8. Thiên Chúa chọn gọi các Ngôn sứ

PHẦN II: CHÚA GIÊ-SU - ĐẤNG CỨU THẾ

Bài 9. Chúa Giê-su sinh ra

Bài 10. Chúa Giê-su sống ẩn dật

Bài 11. Chúa Giê-su rao giảng Nước Thiên Chúa

Bài 12. Chúa Giê-su dạy ta về Chúa Ba Ngôi

Bài 13. Tôn thờ Thiên Chúa

Bài 14. Tin - Cậy - Mến - Thờ phượng

Bài 15. Sống hiếu thảo

Bài 16. Tôn trọng sự sống - sống trong sạch

Bài 17. Sống công bình, sống theo sự thật

Bài 18. Tinh Thần mới trong Luật cũ

Bài 19. Chúa Giê-su chịu chết và sống lại

PHẦN III. CHÚA THÁNH THẦN - ĐẤNG THÁNH HÓA

Bài 20. Chúa Giê-su ban Chúa Thánh Thần cho Hội Thánh

Bài 21. Chúa Thánh Thần - Hồn sống của Hội Thánh

Bài 22. Mầu nhiệm Hội Thánh

Bài 23. Các đặc tính của Hội Thánh Công Giáo

Bài 24. Các chức vụ của Hội Thánh

Bài 25. Đức Ma-ri-a trong Mầu nhiệm Hội Thánh

Bài 26. Năm Phụng vụ

Bài 27. Ơn Chúa và Bí tích

Bài 28. Bí tích Rửa Tội

Bài 29. Bí tích Thêm Sức

Bài 30. Bí tích Thánh Thể

Bài 31. Thánh lễ

Bài đọc thêm. Nghi thức gia nhập Ki-tô Giáo

Bài 32. Bí tích Giải Tội

Bài 33. Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Bài 34. Bí tích Truyền Chức Thánh

Bài 35. Bí tích Hôn Phối

PHẦN KẾT

Bài 36. Tứ Chung

Bài 37. Trời mới, Đất mới

Phụ lục

Lời Cha chung Giáo phận

Những kinh cần thuộc

I. LỜI CHÚA

Thiên Chúa phán: “Các ngươi thấy Ta đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng mà đem đến với Ta. Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh dành riêng cho Ta”. Toàn dân nhất trí đáp lại: “Mọi điều Đức Chúa phán bảo, chúng tôi xin làm theo” (Xh 19,4-8).

II. TRÌNH BÀY

Khi ra khỏi Ai-cập, Ít-ra-en còn là toán dân ô hợp, vô tổ chức. Cần phải chỉnh đốn lại, tập cho họ biết sống cộng đồng. Vì thế, Thiên Chúa thiết lập với họ giao ước và ban lề luật:

1. Thiết lập giao ước

Dân Thiên Chúa được hình thành từng bước. Bước quan trọng đầu tiên là thiết lập GIAO ƯỚC. Giao ước là lời cam kết đôi bên về một việc nào đó, bao gồm quyền lợi và nghĩa vụ đôi bên phải thực hiện cho nhau.

Thiên Chúa đã thiết lập với Ít-ra-en một giao ước tại núi Xi-nai. Theo giao ước này, Thiên Chúa nhận Ít-ra-en làm dân riêng của Người, còn Ít-ra-en tuyên nhận Thiên Chúa là Chúa độc nhất phải tôn thờ và vâng phục.

Đây là giao ước do sáng kiến của Thiên Chúa đối với Ít-ra-en, tuy không bình đẳng, nhưng vẫn là giao ước đủ tính pháp lý vì có sự chấp nhận rõ rệt và tự do từ phía Ít-ra-en: “Mọi điều Đức Chúa phán bảo, chúng tôi xin làm theo” (Xh 19,8). Đây còn là lời cam kết quan trọng chi phối cả đời sống tôn giáo lẫn chính trị của Ít-ra-en: vận mệnh thịnh suy của dân tộc này tùy thuộc mức độ tuân giữ lời cam kết ấy.

Lịch sử chứng minh: nhiều lần Ít-ra-en tỏ ra bất trung với giao ước. Do đó, một giao ước mới sẽ thiết lập với toàn thể loài người trong Máu Chúa Ki-tô (x. Lc 11,25).

2. Ban lề luật

Cùng với việc thiết lập giao ước nhận Ít-ra-en làm dân riêng, Thiên Chúa ban lề luật để dân sống hạnh phúc. Lề luật này được chép trong Ngũ thư gồm các giáo huấn, mệnh lệnh và ý định của Thiên Chúa.

Nhờ lề luật, Ít-ra-en biết cách thờ Thiên Chúa là Chúa độc nhất, biết tôn kính danh Người; nhờ lề luật, Ít-ra-en học cách cư xử với tha nhân, thảo kính cha mẹ, yêu thương mọi người, tôn trọng danh dự và tài sản người khác, biết bảo trọng bản thân là “hình ảnh Thiên Chúa”.

Như vậy, luật được ban bố để hướng dẫn cách sống cụ thể của toàn dân cũng như từng cá nhân. Luật được đặt ra vì hạnh phúc loài người. Ai giữ luật, người ấy đi trong đường lối của Thiên Chúa, gặt hái được niềm vui và hạnh phúc cho chính mình, như lời Thánh Kinh: “Xin cho tôi vững bước đi trên nẻo đường lệnh truyền vì nó là nguồn vui sống của tôi” (Tv 119,35).

III. BÀI HỌC

Hỏi: Thiên Chúa đã ký kết gì với Ít-ra-en?

Trả lời: Thiên Chúa đã ký kết với Ít-ra-en một GIAO ƯỚC tại núi Xi-nai.

Hỏi: Thiên Chúa cam kết những gì với Ít-ra-en?

Trả lời: Thiên Chúa cam kết nhận Ít-ra-en làm dân riêng của Người, chăm sóc và hướng dẫn vận mệnh toàn dân.

Hỏi: Ít-ra-en cam kết gì với Thiên Chúa?

Trả lời: Ít-ra-en cam kết tôn thờ Thiên Chúa là Chúa độc nhất và vâng giữ mọi luật Người truyền.

Hỏi: Luật Mô-sê được ghi chép ở đâu?

Trả lời: Luật Mô-sê được ghi chép trong Ngũ thư, tức là 5 cuốn sách đầu của bộ Thánh Kinh: Sáng thế, Xuất hành, Dân số, Lê-vi và Đệ nhị luật.

Hỏi: Luật Mô-sê gồm những gì?

Trả lời: Luật Mô-sê gồm các giáo huấn, mệnh lệnh và ý định của Thiên Chúa, giúp dân biết cách tôn thờ Thiên Chúa, cư xử với tha nhân và chính mình.

IV. THÁI ĐỘ SỐNG

Qua giao ước Xi-nai, tôi nhận biết Thiên Chúa đã buộc Ít-ra-en phải trung thành với Người. Tôi quyết tâm thực hiện mọi lời cam kết.

V. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho con biết giao ước và lề luật của Chúa. Con biết giao ước và lề luật đó thật tốt lành. Xin giúp con thành tâm yêu mến và thi hành giới răn Chúa.

Scroll to Top