Sách Thánh Vịnh

Mục Lục
Thánh Kinh
Nghe Audio
CỰU ƯỚC
TÂN ƯỚC
Bạn đang nghe audio Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 123

Dân Ít-ra-en bị áp bức đặt hy vọng nơi Thiên Chúa

1 Ca khúc lên Đền.

Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, Đấng đang ngự trên trời.

2 Quả thực như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ, như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ, mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên CHÚA là Thiên Chúa chúng ta, tới khi Người xót thương chút phận.

3 Dủ lòng thương, lạy CHÚA, xin dủ lòng thương, bởi chúng con bị khinh miệt ê chề;

4 hồn thật quá ê chề vì hứng chịu lời nhạo báng của phường tự mãn, giọng khinh người của bọn kiêu căng.

Mục Lục
Thánh Kinh
Nghe Audio