Kinh Thánh Cựu Ước

Kinh Thánh
Tra cứu
Kinh Thánh
Tra cứu
Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Kinh Thánh Cựu Ước là phần đầu của bộ Kinh Thánh Công Giáo bao gồm 46 cuốn sách được viết và hoàn chỉnh bởi nhiều tác giả khác nhau, được hình thành trong khoảng thế kỷ X-I TCN. Sách được viết muộn nhất là Sách Khôn Ngoan, vào khoảng năm 50-30 trước biến cố Chúa Giáng Sinh.

Mục lục Kinh Thánh Cựu Ước

Nguyên văn theo bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Phần audio do Giu-se Định và Ma-ri-a Kim Hồi, cùng các anh chị em thanhlinh.net thực hiện.

I. Ngũ Thư

01. Sách Sáng Thế
02. Sách Xuất Hành
03. Sách Lê-vi
04. Sách Dân Số
05. Sách Đệ Nhị Luật

II. Các Sách Lịch Sử

06. Sách Giô-suê
07. Sách Thủ Lãnh
08. Sách Rút
09. Sách Sa-mu-en 1
10. Sách Sa-mu-en 2
11. Sách Các Vua 1
12. Sách Các Vua 2
13. Sách Sử Biên 1
14. Sách Sử Biên 2
15. Sách Ét-ra
16. Sách Nơ-khe-mi-a
17. Sách Tô-bi-a
18. Sách Giu-đi-tha
19. Sách Ét-te
20. Sách Ma-ca-bê 1
21. Sách Ma-ca-bê 2

III. Các Sách Giáo Huấn

22. Sách Gióp
23. Sách Thánh Vịnh
24. Sách Châm Ngôn
25. Sách Giảng Viên
26. Sách Diễm Ca
27. Sách Khôn Ngoan
28. Sách Huấn Ca

IV. Các Sách Ngôn Sứ

29. Sách Ngôn Sứ I-sai-a
30. Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a
31. Sách Ai Ca
32. Sách Ba-rúc
33. Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en
34. Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en
35. Sách Ngôn Sứ Hô-sê
36. Sách Ngôn Sứ Giô-en
37. Sách Ngôn Sứ A-mốt
38. Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a
39. Sách Ngôn Sứ Giô-na
40. Sách Ngôn Sứ Mi-kha
41. Sách Ngôn Sứ Na-khum
42. Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc
43. Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a
44. Sách Ngôn Sứ Khác-gai
45. Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a
46. Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

Nội Dung Kinh Thánh Cựu Ước

1. Ngũ Thư

Ngũ Thư ghi lại những dữ kiện lịch sử thể hiện mối tương quan gần gũi giữa Thiên Chúa và loài người. Nội dung các sách Ngũ Thư xác lập những niềm tin căn bản:

– Có một Đấng quyền năng là Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ và loài người. Đấng ấy là duy nhất và hằng sống.

– Thiên Chúa đã chọn tổ phụ Áp-ra-ham để dẫn dắt dân Ít-ra-en, ban cho họ đất hứa làm gia nghiệp.

– Thông qua các vị thủ lãnh được chọn, Thiên Chúa ban Lề Luật và cứu thoát dân Người khỏi tay địch thù. Sứ mạng của dân Ít-ra-en chính là tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất và tuân giữ các Lề Luật đó.

2. Các sách Lịch Sử

Các sách Lịch Sử ghi lại lịch sử thăng trầm của dân tộc Ít-ra-en để toát lên một xác tín: khi Ít-ra-en tôn thờ Thiên Chúa và trung thành với Lề Luật thì họ được Thiên Chúa chúc phúc và giúp họ chiến thắng địch thù. Ngược lại, khi họ không tuân giữ Lề Luật, lãng quên Thiên Chúa thì họ sẽ lâm cảnh khốn cùng, làm thân nô lệ cho dân ngoại.

3. Các sách Giáo Huấn

Các sách Giáo Huấn có mục đích truyền đạt kinh nghiệm sống của các bậc thánh hiền nhằm giúp dân chúng nhận biết điều hay lẽ phải và sự khôn ngoan phù hợp với Lề Luật. Ngoài ra, thông qua sách Thánh Vịnh, các thánh nhân còn dạy độc giả những lời cầu nguyện lên Thiên Chúa.

4. Các sách Ngôn Sứ

Ngôn Sứ là những người được Thiên Chúa kêu gọi để nói lời Thiên Chúa và nói thay cho Thiên Chúa. Các Ngôn Sứ không chỉ loan báo sứ điệp bằng lời mà còn bằng cả đời sống. Cũng vì những lời chân thật đó mà họ bị người đời căm ghét, đánh đập, sỉ nhục, bỏ tù, kết án nhục nhã và giết chết.

Các sách Ngôn Sứ là lời kêu gọi liên lỉ để dân Ít-ra-en sửa đổi đời sống của mình và trở về với Thiên Chúa. Đồng thời, thông qua các sách này, các Ngôn Sứ cũng loan báo cho dân Chúa biết việc Người sẽ ban một Đấng Cứu Độ tới cho nhân loại.


Nội dung của Kinh Thánh Cựu Ước mang nhiều chi tiết tiên báo cho những sự việc sẽ diễn ra và được làm sáng tỏ trong Tân Ước. Những gì được viết trong Cựu Ước cũng là Lời Chúa và được Giáo Hội sử dụng trong cử hành Phụng Vụ. Chính vì thế, chúng ta cần tìm hiểu và đón nhận Cựu Ước với thái độ nghiêm túc và thành kính.

Lên đầu trang