Sách Châm Ngôn

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 10

II. BỘ SƯU TẬP THỨ NHẤT CÁC CHÂM NGÔN CỦA VUA SA-LÔ-MÔN

1 Châm ngôn của vua Sa-lô-môn. Con khôn làm cha vui sướng, con dại làm mẹ buồn phiền.

2 Của phi nghĩa nào lợi ích chi, sống công chính mới cứu ta khỏi chết.

3 ĐỨC CHÚA không để kẻ công chính phải đói bao giờ; Người gạt bỏ tham vọng phường gian ác.

4 Kẻ biếng nhác phải chịu cảnh nghèo hèn, người siêng năng được giàu sang phú quý.

5 Mùa hè thu hoạch là khôn, mùa gặt ngủ vùi là nhục.

6 Đầu người công chính được Chúa chúc lành, miệng kẻ gian ác chất chứa lời độc địa.

7 Người ngay chính được tưởng nhớ và ngợi khen, còn tên tuổi kẻ gian tà sẽ mai một.

8 Người có trí khôn ngoan đón nhận các lệnh truyền, kẻ môi miệng dại khờ sẽ bị tiêu vong.

9 Ai sống liêm chính sẽ được an toàn, kẻ đi đường quanh co ắt sẽ bị phát hiện.

10 Kẻ nháy mắt sẽ gây ra đau khổ, người thẳng thắn rầy la sẽ đem lại an hòa.

11 Miệng người ngay là suối nguồn sự sống, miệng kẻ ác ẩn giấu bạo hành.

12 Ghét ghen sinh cãi vã, tình yêu khỏa lấp mọi lỗi lầm.

13 Khôn ngoan ở trên môi người sáng suốt, roi vọt đập xuống lưng kẻ ngu si.

14 Người khôn giữ kỹ điều mình biết, kẻ ngu mở miệng là tai họa đến gần.

15 Của cải người giàu là thành trì kiên vững, cảnh nghèo khiến kẻ yếu thế phải tiêu vong.

16 Lương bổng của người ngay dẫn đến sự sống, huê lợi của kẻ ác đưa đến tội khiên.

17 Người giữ lời nghiêm huấn thì đi trong sinh lộ, kẻ khinh lời sửa dạy ắt sẽ bị lạc đường.

18 Môi lọc lừa che giấu lòng thù ghét, kẻ buông lời vu cáo là đứa ngu si.

19 Người năng nói năng lỗi, ai dè giữ lời nói mới là người khôn.

20 Lưỡi người ngay là bạc ròng hảo hạng, tâm kẻ dữ chẳng đáng giá bao nhiêu.

21 Môi kẻ ngay nuôi sống nhiều người, còn đứa dại chết vì dốt nát.

22 Chính phúc lành của ĐỨC CHÚA cho ta được giàu sang, vất vả nhọc nhằn chẳng thêm chi vào đó.

23 Gây tội ác là trò tiêu khiển của người ngu, còn khôn ngoan là thú vui cho người hiểu biết.

24 Ác nhân khiếp sợ chi là gặp ngay điều đó, chính nhân mong ước gì, ắt sẽ được ban cho.

25 Cuồng phong thổi qua, ác nhân đâu còn nữa, nhưng người ngay chính vẫn bền vững ngàn năm.

26 Giấm làm ghê răng, khói làm cay mắt, đứa lười làm bực bội người sai nó đi.

27 Ai kính sợ ĐỨC CHÚA sẽ được trường thọ, còn tuổi đời đứa ác bị rút ngắn đi.

28 Mong ước của người ngay dẫn đến vui mừng, hy vọng của ác nhân sẽ tan thành mây khói.

29 Đường lối của ĐỨC CHÚA là thành lũy chở che người liêm chính, nhưng lại khiến kẻ làm điều ác phải tiêu vong.

30 Muôn đời người ngay không nao núng, còn ác nhân sẽ chẳng được sống ở quê hương.

31 Miệng người công chính nói điều khôn ngoan, lưỡi đứa gian tà sẽ bị xẻo đi mất.

32 Môi người ngay làm kẻ nghe hả dạ, miệng đứa ác nói toàn chuyện dối gian.

Lên đầu trang