Sách Châm Ngôn

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 11

1 ĐỨC CHÚA ghê tởm bàn cân gian, nhưng ưa thích quả cân chính xác.

2 Kiêu hãnh đi liền với ô nhục, khôn ngoan ở với kẻ khiêm nhường.

3 Đức liêm khiết của người chính trực sẽ dẫn lối họ đi, còn mưu mô của kẻ lọc lừa khiến chúng bị tiêu diệt.

4 Trong ngày thịnh nộ, của cải ích lợi chi, chỉ đức công chính mới cứu khỏi tử thần.

5 Đức công chính của người sống vẹn toàn sẽ giúp họ thẳng đường tiến bước, còn ác nhân lại sa vào chính mưu độc của nó.

6 Đức công chính của người ngay thẳng sẽ cứu họ, còn kẻ lừa đảo lại mắc bẫy vì tham lam.

7 Khi ác nhân nằm xuống, mối hy vọng của nó tiêu tan, và niềm cậy trông vào của cải cũng tan thành mây khói.

8 Người công chính được thoát cảnh hiểm nghèo, đứa gian tà lại rơi vào thế chỗ.

9 Quân vô đạo dùng miệng lưỡi làm hại tha nhân, bậc chính nhân nhờ tri thức mà được cứu thoát.

10 Chính nhân thịnh đạt, cả thành mừng rỡ, kẻ ác tiêu vong, ai cũng reo hò.

11 Người ngay chúc phúc, cả thành được thịnh vượng, ác nhân mở miệng, cả thành phải tiêu vong.

12 Kẻ thiếu lương tri mới khinh khi người khác, người giàu hiểu biết thì ngậm miệng làm thinh.

13 Đứa ngồi lê đôi mách sẽ tiết lộ điều bí mật, còn người tín cẩn giữ kín chuyện riêng tư.

14 Thiếu lãnh đạo, dân tộc bị sụp đổ, nhiều cố vấn, đất nước được an ninh.

15 Ai bảo lãnh người lạ sẽ chuốc họa vào thân, kẻ ghét chuyện giao kèo được bình yên vô sự.

16 Đàn bà có duyên được tiếng tăm, đàn ông gan dạ được giàu có.

17 Người nhân hậu làm ích cho bản thân, kẻ tàn nhẫn lại làm hại chính mình.

18 Kẻ làm điều ác lãnh đồng lương hư ảo, người gieo công chính được phần thưởng vững bền.

19 Người thực thi công chính được đi vào cõi sống, kẻ theo đuổi gian tà phải đến chốn tử vong.

20 ĐỨC CHÚA ghê tởm tâm địa quanh co, nhưng lối ưa thích sống vẹn toàn.

21 Hẳn ác nhân không thoát khỏi hình phạt, nhưng giống nòi người công chính sẽ được cứu nguy.

22 Phụ nữ đẹp người mà không đẹp nết khác chi khuyên vàng đem xỏ mũi heo.

23 Khát vọng của chính nhân ắt sẽ được thành tựu, hy vọng của kẻ ác đáng chịu thịnh nộ thôi.

24 Người hào phóng lại được thêm giàu có, kẻ hà tiện lại lâm cảnh túng nghèo.

25 Người rộng lượng được phương phi béo tốt, chính kẻ cho uống lại được uống thỏa thuê.

26 Dân chúng nguyền rủa kẻ đầu cơ lúa gạo, nhưng chúc phúc cho người đem bán ra.

27 Người tìm kiếm điều thiện thì gặp được ân phúc, kẻ chạy theo điều ác, điều ác đến bên mình.

28 Ai cậy trông vào của cải, người ấy sẽ quỵ ngã, còn chính nhân sẽ vươn lên như cành lá xanh tươi.

29 Ai gây bất thuận trong nhà sẽ chẳng có chi làm di sản, kẻ ngu si đần độn phải làm đầy tớ cho người khôn.

30 Người công chính được thừa hưởng cây sự sống, kẻ khôn ngoan chinh phục được lòng người.

31 Người công chính còn lãnh thưởng phạt nơi trần thế, huống chi là kẻ tội lỗi, đứa ác tâm.

Scroll to Top