Sách Châm Ngôn

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 15

1 Câu đáp dịu dàng khiến cơn giận tiêu tan, lời nói khiêu khích làm nổi cơn thịnh nộ.

2 Lưỡi người khôn tiết ra tri thức, miệng kẻ dại tuôn chuyện ngu si.

3 Mắt ĐỨC CHÚA ở mọi nơi mọi chỗ hằng dõi theo kẻ dữ người lành.

4 Lời xoa dịu tựa cây ban sự sống, lời nham hiểm làm tan nát tâm can.

5 Kẻ ngu khinh lời cha nghiêm huấn, ai giữ lời sửa dạy sẽ nên khôn.

6 Nhà người ngay dư đầy của cải, nhưng huê lợi của kẻ ác gây bối rối âu lo.

7 Môi người khôn truyền bá kiến thức, lòng kẻ dại chẳng được thế đâu.

8 ĐỨC CHÚA ghê tởm hy lễ của đứa ác, nhưng ưa thích lời cầu của kẻ ngay.

9 ĐỨC CHÚA ghê tởm lối sống của ác nhân, nhưng mến thương người theo đuổi sự công chính.

10 Kẻ rời xa đường ngay chính sẽ bị nghiêm trị, ai khinh thường lời sửa dạy sẽ phải mạng vong.

11 Âm phủ, âm ty còn phơi bày trước nhan ĐỨC CHÚA, huống chi là lòng dạ con người!

12 Kẻ nhạo báng không thích bị khiển trách, cũng chẳng chịu đến với người khôn.

13 Lòng mừng vui làm hân hoan nét mặt, lòng sầu muộn khiến tâm trí rã rời.

14 Trí người minh mẫn kiếm tìm tri thức, miệng kẻ ngu si ham thích chuyện điên rồ.

15 Kẻ cùng khốn thấy ngày nào cũng xấu, đời người vui là yến tiệc kéo dài.

16 Ít của ít tiền mà biết kính sợ ĐỨC CHÚA hơn có cả kho tàng mà cứ phải âu lo.

17 Thà bữa rau bữa cháo mà yêu thương nhau còn hơn mâm cao cỗ đầy mà bất hòa bất thuận.

18 Kẻ nóng tính gây ra cãi vã, người chậm giận làm dịu cuộc đôi co.

19 Đường kẻ lười bị rào gai cản trở, lối người ngay được bồi đắp thênh thang.

20 Con khôn làm hài lòng cha, đứa dại không nể mặt mẹ.

21 Kẻ ngu si lấy điều dại làm vui, người hiểu biết cứ thẳng đường mà tiến.

22 Thiếu bàn bạc, chương trình đổ vỡ, nhiều cố vấn, ắt sẽ thành công.

23 Biết đối đáp khiến con người vui thú, nói đúng lúc, thật tốt đẹp dường bao!

24 Người khôn theo con đường đưa lên sự sống, tránh con đường dẫn xuống âm ty.

25 Nhà đứa kiêu căng, ĐỨC CHÚA giật cho sập, đất kẻ góa bụa, Người giữ vững đường ranh.

26 ĐỨC CHÚA ghê tởm những mưu đồ xấu xa, còn lời lẽ nhân hậu thì thuần khiết.

27 Kẻ hám lợi làm tan hoang nhà cửa, người khinh chê quà hối lộ sẽ được sống lâu.

28 Người công chính nghĩ suy rồi mới đáp, miệng kẻ ác tuôn trào chuyện xấu xa.

29 ĐỨC CHÚA ở xa phường gian ác, nhưng nghe lời nguyện của chính nhân.

30 Cái nhìn ngời sáng làm tâm hồn vui sướng, tin tức may lành khiến xương cốt vững vàng.

31 Kẻ lắng nghe lời sửa dạy, lời ban sự sống, sẽ được cư ngụ với những bậc khôn ngoan.

32 Bỏ lời nghiêm huấn là coi rẻ chính mình, nghe lời sửa dạy là sắm lấy hiểu biết.

33 Lòng kính sợ ĐỨC CHÚA là trường dạy khôn ngoan, khiêm nhu là đường dẫn đến vinh dự.

Scroll to Top