Sách Châm Ngôn

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 18

1 Kẻ ích kỷ chạy theo dục vọng, và nổi giận trước mọi lời khuyên.

2 Người ngu không ưa chuyện hiểu biết, nhưng thích phô bày cảm nghĩ riêng.

3 Đâu có kẻ ác, đấy có khinh khi, đâu có nhục nhã, đấy có lăng mạ.

4 Lời miệng con người là nước sâu thăm thẳm, là dòng suối tràn trề, là nguồn mạch khôn ngoan.

5 Bênh vực kẻ gian ác, đè nén người vô tội, xét xử như thế chẳng tốt đẹp gì.

6 Môi người ngu gây ra tranh cãi, miệng của nó khiến nó chịu đòn.

7 Miệng kẻ ngu làm cho nó tàn tạ, môi của nó là cạm bẫy cho mình.

8 Lời kẻ mách lẻo như của ngon vật lạ trôi xuống tận ruột gan.

9 Người biếng nhác việc bổn phận mình là anh em với quân phá hoại.

10 Danh ĐỨC CHÚA là tháp canh kiên vững, chính nhân chạy đến là được an toàn.

11 Người giàu coi của cải là thành trì kiên cố, họ cho đó là tường cao lũy dầy.

12 Lòng tự cao dẫn đến suy sụp, đức khiêm tốn đem lại vinh quang.

13 Kẻ chưa nghe đã vội cãi, sẽ chịu tiếng nhục nhã, ngu si.

14 Người đau yếu được tinh thần nâng đỡ, nhưng tinh thần suy sụp thì lấy ai vực lên?

15 Trí người minh mẫn tiếp thu hiểu biết, tri thức là điều tai kẻ khôn kiếm tìm.

16 Ai có quà biếu sẽ rộng đường lui tới, sẽ gặp được người chức trọng quyền cao.

17 Kẻ nói trước cứ biện hộ cho mình là đúng, nhưng đối phương đến, sẽ lột mặt nạ y.

18 Quẻ gieo chấm dứt các vụ tương tranh và phân định quyền lợi giữa những người quyền thế.

19 Một người anh em bị xúc phạm thì còn hơn một thành trì vững chắc. Các cuộc cãi vã tựa như then cài cửa lũy đồn.

20 Con người phải chịu hậu quả lời mình nói và được hưởng những gì môi miệng họ thốt ra.

21 Sống hay chết đều do cái lưỡi, ai yêu chuộng nó, sẽ lãnh nhận hậu quả.

22 Tìm được vợ hiền là tìm thấy hạnh phúc, và nhận được ơn ĐỨC CHÚA ban cho.

23 Người nghèo khẩn khoản nài xin, người giàu trả lời hống hách.

24 Có thứ bạn bè gây ra tai họa, có người thân hữu gắn bó hơn cả anh em.

Scroll to Top