Sách Gióp

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 34

Ba nhà khôn ngoan không biện hộ nổi cho Thiên Chúa

1 Ông Ê-li-hu lên tiếng nói:

2 Hỡi các nhà khôn ngoan, xin nghe lời tôi nói, hỡi các bậc thông thái, xin vui lòng lắng tai:

3 vì như tai thẩm định lời lẽ, và như lưỡi thưởng thức món ăn,

4 thì chúng ta hãy phân biệt điều nào là phải và điều nào là tốt giữa chúng ta.

5 Quả thật, ông Gióp nói: “Tôi là người công chính, thế mà Thiên Chúa lại gạt bỏ sự chính trực của tôi;

6 tôi ăn ở chính trực mà lại bị coi là dối trá, tôi bị bắn trọng thương mặc dù không phạm tội.”

7 Ai là người can đảm như ông Gióp uống lời chế nhạo như nước lã,

8 đồng hành với bọn làm điều bất công và cùng đi với phường gian ác?

9 Ông ấy nói: Người ta chẳng được lợi gì khi sống thân tình với Thiên Chúa!

10 Vì thế, hỡi những người biết phân biệt phải trái, xin nghe tôi: không đời nào Thiên Chúa làm sự dữ, Đấng Toàn Năng chẳng làm chuyện bất công bao giờ!

11 Thật vậy, Người trả cho phàm nhân xứng với việc họ làm, và xử với mỗi người tùy theo cách họ sống.

12 Quả thật, Thiên Chúa không làm điều dữ, Đấng Toàn Năng không bẻ quặt lẽ công minh.

13 Ai trao cõi đất cho Người gìn giữ, ai đặt Người trông coi toàn cõi địa cầu?

14 Nếu Người muốn rút sinh khí lại và quy tụ hơi thở về mình,

15 thì mọi sinh vật sẽ tắt thở cùng một lúc và phàm nhân sẽ trở về cát bụi.

16 Nếu ông là người hiểu biết, xin hãy nghe điều này, xin lắng tai nghe lời tôi nói đây.

17 Người ghét lẽ công bình, làm sao cai trị nổi? Ông có dám lên án Đấng Công Chính, Đấng Toàn Năng?

18 Chính Người gọi vua chúa là “quân vô lại”, kêu vương hầu là “phường gian ác”!

19 Người không về phe với hàng thủ lãnh, không trọng người giàu, khinh kẻ nghèo, vì tất cả đều là công trình do tay Người tạo tác.

20 Nửa đêm, họ lăn ra chết bất thình lình, dân chúng nổi dậy và họ phải tiêu vong, chẳng cần ai ra tay mà bạo chúa vẫn bị loại bỏ.

21 Thiên Chúa để mắt trông mọi đường đi nước bước của con người.

22 Bóng tối có dày đặc đến đâu cũng không thể làm nơi ẩn núp cho phường gian ác.

23 Vì Thiên Chúa không hề ấn định nơi phàm nhân phải đến để hầu tòa.

24 Người lật đổ kẻ quyền thế mà không cần điều tra và đặt kẻ khác lên thay thế.

25 Chính vì Người biết việc chúng làm, chỉ nội một đêm, chúng bị Người lật đổ và giẫm nát.

26 Như phường tội lỗi, chúng bị Người bạt tai giữa thanh thiên bạch nhật.

27 Chỉ vì chúng đã chẳng đi theo Người, không chủ tâm theo đường Người vạch sẵn,

28 khiến cho tiếng kêu của những kẻ hèn yếu, của những kẻ khốn cùng đã vọng lên tới Chúa, và Người đã lắng nghe.

29 Nhưng nếu Người cứ thản nhiên không đáp lại, ai lên án được Người, nếu Người ẩn mặt đi, nào có ai nhìn thấy? Tuy nhiên, Người vẫn chăm sóc mỗi dân tộc, mỗi cá nhân,

30 không để cho kẻ gian ác cầm quyền, chẳng để cho ai đưa dân vào bẫy.

31 Nhưng nếu có người thưa với Thiên Chúa: “Con xin nhận tội, điều gian ác, con sẽ không dám làm.

32 Xin chỉ cho con điều con không thấy, nếu con đã bất công, con sẽ không tái phạm.”

33 Vậy theo ông nghĩ, liệu Người có trừng phạt hay không? Tôi biết ông chẳng thiết tha gì, nhưng chính ông phải chọn, chứ không phải tôi; vì thế, ông biết được điều gì, xin cứ nói.

34 Những người biết điều hay lẽ phải cũng như các bậc khôn ngoan đang nghe tôi, tất cả đều sẽ nói:

35 “Ông Gióp này ham nói mà chẳng hiểu gì, lời lẽ của ông chẳng khôn ngoan gì cả.

36 Mong sao ông Gióp cứ phải chịu thử thách đến cùng, vì ông đã trả lời như phường gian ác:

37 đã phạm bao tội lỗi, ông lại còn bất trung, nhìn chúng ta, ông vỗ tay cười nhạo và gia tăng lời chống báng Thiên Chúa.”

Scroll to Top