Sách Gióp

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 35

Thiên Chúa không dửng dưng trước công việc của con người

1 Ông Ê-li-hu lại lên tiếng nói:

2 Ông tưởng mình chính trực hay sao khi nói rằng: “Tôi công chính hơn Thiên Chúa”

3 hay khi nói: “Nếu tôi không phạm tội, có hệ chi đến Ngài hay ích gì cho tôi?”

4 Chính tôi sẽ trả lời cho ông và cho các bạn ông cùng một lúc.

5 Hãy nhìn lên bầu trời mà ngắm xem: các tầng mây cao hơn ông biết mấy!

6 Giả như ông phạm tội, ông làm chi được Người, ông gia tăng tội ác, có hại được Người không?

7 Nếu ông công chính, ông đem lại chi cho Người, liệu Người sẽ nhận được gì từ tay ông?

8 Tội ác của ông chỉ hại cho loài người, lòng đạo của ông chỉ lợi cho phàm nhân.

9 Bị ức hiếp dã man, người ta rên rỉ và van xin khi bị kẻ cường quyền đàn áp.

10 Nhưng chẳng ai buồn hỏi: “Thiên Chúa ở đâu rồi, Người là Đấng đã tạo thành tôi, đã làm vọng lên bao ca khúc giữa đêm trường,

11 Người là Đấng cho chúng ta hiểu biết hơn dã thú, khôn ngoan hơn chim trời?”

12 Bấy giờ, nghe kêu cứu, Người cũng không đáp lại, vì kẻ gian ác vẫn còn ngạo mạn kiêu căng.

13 Thật là công dã tràng: Thiên Chúa chẳng hề nghe, Đấng Toàn Năng không thấy.

14 Người lại càng không trả lời ông khi ông nói: ông không thấy Người, và sau khi trình bày với Người vụ kiện của ông, ông vẫn luôn chờ đợi;

15 hay khi ông nói: Người không vì giận mà trừng phạt, âu cũng là vì Người chẳng quan tâm đến tội phản trắc của loài người.

16 Tôi nghĩ rằng: ông Gióp mở miệng nói chuyện không đâu, vì thiếu hiểu biết mà dài dòng văn tự.

Scroll to Top