Sách Huấn Ca

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 3

Nghĩa vụ đối với cha mẹ

1 Hỡi các con, hãy nghe cha đây, và làm thế nào để các con được cứu độ.

2 ĐỨC CHÚA làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con.

3 Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm,

4 ai kính mẹ thì tích trữ kho báu.

5 Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe.

6 Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh ĐỨC CHÚA sẽ làm cho mẹ an lòng.

7 Người đó phục vụ các bậc sinh thành như phục vụ chủ nhân.

8 Hãy thảo kính cha con bằng lời nói việc làm, để nhờ người mà con được chúc phúc.

9 Vì phúc lành của người cha làm cho cửa nhà con cái bền vững, lời nguyền rủa của người mẹ làm cho trốc rễ bật nền.

10 Chớ vênh vang khi cha con phải tủi nhục, vì nỗi tủi nhục đó chẳng vinh dự gì cho con.

11 Quả thật, người ta chỉ được vẻ vang lúc cha mình được tôn kính; và con cái phải ô nhục khi mẹ mình bị khinh chê.

12 Con ơi, hãy săn sóc cha con, khi người đến tuổi già; bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi.

13 Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dể người.

14 Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho con.

15 Thiên Chúa sẽ nhớ đến con, ngày con gặp khốn khó, và các tội con sẽ biến tan như sương muối biến tan lúc đẹp trời.

16 Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai chọc giận mẹ mình, sẽ bị ĐỨC CHÚA nguyền rủa.

Khiêm tốn

17 Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn, thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng.

18 Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế, con sẽ được đẹp lòng ĐỨC CHÚA.

20 Vì quyền năng ĐỨC CHÚA thì lớn lao: Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường.

21 Đừng tìm những điều khó quá đối với con, những điều vượt sức con, con đừng xét tới.

22 Những gì đã ấn định cho con, con hãy suy cho kỹ, cần chi phải hiếu kỳ!

23 Đừng dây mình vào những việc quá sức con, vì những điều con trông thấy đã vượt quá trí hiểu của loài người.

24 Nhiều người mắc sai lầm vì ý kiến riêng của họ, ý nghĩ xấu làm cho suy nghĩ của họ đảo điên.

Kiêu ngạo

26 Kẻ lòng chai dạ đá cuối đời sẽ gặp bất hạnh, người thích nguy hiểm sẽ phải chết vì hiểm nguy.

27 Kẻ lòng chai dạ đá sẽ bị ngàn nỗi ưu phiền đè nặng, người tội lỗi cứ chồng chất tội này lên tội kia.

28 Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa, vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó.

29 Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ, kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe.

Bác ái đối với người nghèo

30 Nước dập tắt lửa hồng, bố thí đền bù tội lỗi.

31 Ai đền ơn đáp nghĩa là biết lo xa, lúc sa cơ, người ấy sẽ tìm được nơi nương tựa.

Scroll to Top