Sách Ngôn Sứ A-mốt

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Ngôn Sứ A-mốt

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 3

II. CẢNH CÁO VÀ ĐE DỌA ÍT-RA-EN

Tuyển chọn và trừng phạt

1 Hỡi con cái Ít-ra-en, hãy nghe lời này, lời ĐỨC CHÚA phán để tố cáo các ngươi, tố cáo toàn thể thị tộc đã được Ta đưa lên khỏi đất Ai-cập. Lời ấy nói rằng:

2 Giữa mọi thị tộc trên mặt đất, Ta đã chỉ biết các ngươi thôi. Vì thế, Ta sẽ hạch hỏi các ngươi về mọi tội các ngươi đã phạm. Không cưỡng lại được ơn gọi ngôn sứ

3 Hai người có đồng hành được chăng, nếu đã không hẹn với nhau từ trước?

4 Trong rừng, sư tử có gầm lên chăng, nếu nó không có mồi? Từ trong hang, sư tử tơ có rống lên không, nếu nó không vồ được mồi?

5 Dưới đất, chim sẻ có sa vào bẫy chăng, nếu không có mồi nhử? Bẫy có bật lên khỏi mặt đất chăng, nếu nó không bắt được gì?

6 Giả như tù và rúc lên trong thành, lẽ nào dân lại không sợ hãi? Giả như tai họa xảy ra trong thành, lẽ nào lại không do ĐỨC CHÚA?

7 Vì ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng không làm điều gì mà không bày tỏ kế hoạch của Người cho các ngôn sứ, tôi tớ của Người được biết.

8 Sư tử đã gầm lên: ai mà không sợ hãi? ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã phán, ai chẳng nói tiên tri?

Sa-ma-ri đồi trụy sẽ bị diệt vong

9 Trên các lâu đài tại Át-đốt, hãy lên tiếng, và trên các lâu đài tại đất Ai-cập, hãy nói rằng: Các ngươi hãy tụ tập trên đồi núi xứ Sa-ma-ri và nhìn xem bao cảnh hỗn loạn, cùng những cảnh bạo tàn ở đó.

10 Những kẻ chất đống trong lâu đài của mình của cải do áp bức và cưỡng đoạt, chúng nào biết sống ngay thẳng là gì – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

11 Vì thế, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Quân thù sẽ bao vây lãnh thổ, sẽ triệt hạ sức mạnh của ngươi, và đền đài của ngươi sẽ bị cướp phá.

12 ĐỨC CHÚA phán thế này: Như người chăn chiên giựt ra khỏi miệng sư tử hai cái cẳng hay một mảnh tai của con chiên, con cái Ít-ra-en sống tại Sa-ma-ri, ở đầu giường hay trên trường kỷ lộng lẫy, cũng sẽ được giựt ra như vậy.

Chống Bết Ên và những tòa nhà sang trọng

13 Hãy nghe đây và đứng ra tố cáo nhà Gia-cóp – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, Thiên Chúa các đạo binh.

14 Vào ngày Ta trị tội Ít-ra-en Ta sẽ triệt hạ các bàn thờ của Bết Ên: các sừng của bàn thờ sẽ bị bẻ gãy và quăng xuống đất.

15 Biệt thự mùa đông, biệt thự mùa hè, Ta sẽ triệt phá; điện ngọc đền ngà sẽ sụp đổ, lâu đài dinh thự cũng tan hoang – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

Scroll to Top