Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 13

1 Ngày ấy, một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem để tẩy trừ tội lỗi và ô uế.2 Ngày ấy, – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh -, Ta sẽ tiêu diệt khỏi xứ này tên tuổi các tượng thần: Người ta sẽ không còn nhắc đến chúng nữa. Cả những ngôn sứ và những thần ô uế, Ta cũng sẽ trục xuất ra khỏi xứ này.3 Nếu có ai còn tuyên sấm, thì cha mẹ nó, những người đã sinh ra nó, sẽ bảo rằng: “Mày sẽ không được sống, vì mày đã nhân danh ĐỨC CHÚA mà nói điều dối trá.” Cha mẹ nó, những người đã sinh ra nó, sẽ đâm nó khi nó đang tuyên sấm.4 Ngày ấy, các ngôn sứ sẽ phải xấu hổ vì thị kiến của họ khi họ tuyên sấm. Họ sẽ không còn mặc áo choàng bằng lông thú để lừa dối,5 nhưng sẽ nói: “Tôi không phải là ngôn sứ, mà chỉ là một người cày ruộng. Quả thật, ngay từ hồi còn niên thiếu, tôi đã có tài sản đất đai.”6 Nếu người ta hỏi nó: “Tại sao anh có những vết thương trên ngực?” Nó sẽ trả lời: “Đó là vì tôi bị đánh trong nhà những người thân của tôi.”

Nhân cách hóa lưỡi gươm: dân mới

7 Này gươm, hãy đứng dậy mà đánh mục tử của Ta, đánh đồng bào của Ta. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh. Hãy đánh mục tử, thì đàn chiên sẽ tan tác. Cả những con bé nhỏ, Ta cũng trở tay đánh phạt.

8 Bấy giờ, trên toàn xứ, – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -, hai phần ba sẽ bị hủy diệt, bị tiêu vong, còn một phần ba sẽ được để lại.

9 Ta sẽ đưa một phần ba này qua lửa, sẽ luyện chúng như người ta luyện bạc, và thử chúng như thử vàng. Chính chúng sẽ kêu cầu danh Ta, và Ta, Ta sẽ đáp lời chúng; Ta sẽ nói: “Chúng là dân của Ta”, chúng thưa lại: “ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của chúng tôi.”

Scroll to Top