Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 8

Viễn ảnh ơn cứu độ thời Đấng Mê-si-a

1 Có lời ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau:

2 ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này. Vì Xi-on, Ta phát ghen dữ dội, Ta nổi giận đến tột cùng vì nó.

3 ĐỨC CHÚA phán thế này: Ta đã trở lại Xi-on, Ta sẽ ngự lại ở Giê-ru-sa-lem. Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là Thành-trung-tín và núi của ĐỨC CHÚA các đạo binh là Núi Thánh.

4 ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Trên những quảng trường Giê-ru-sa-lem các cụ ông cụ bà ra ngồi nghỉ. Ai nấy tay chống gậy vì tuổi thọ đã cao.

5 Tại các quảng trường trong thành phố, đông đảo thiếu nhi nam nữ tới vui đùa.

6 ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau: Nếu đó là điều không thể được đối với số dân còn sót lại – trong những ngày ấy – thì cũng là điều không thể được với Ta chăng? Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.

7 ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Ta sẽ đưa dân Ta ra khỏi miền đất phía mặt trời mọc và miền đất phía mặt trời lặn.

8 Ta sẽ dẫn chúng về, cho cư ngụ ở giữa Giê-ru-sa-lem. Chúng sẽ là dân của Ta; còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, sẽ cai trị chúng theo lẽ công minh chính trực.

9 ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Hỡi các ngươi là những kẻ trong những ngày này đang nghe lời các ngôn sứ nói vào lúc đặt móng Đền Thờ của ĐỨC CHÚA các đạo binh để tái thiết Thánh Điện, các ngươi hãy mạnh bạo lên!10 Vì trước những ngày ấy, người ta thì không có lương mà súc vật cũng chẳng có gì; người người qua lại chẳng được bình an, vì vướng kẻ thù; Ta đã làm cho mọi người xung khắc nhau, người này chống lại người kia.11 Nhưng bây giờ, đối với số dân còn sót lại, Ta không xử như những ngày trước nữa, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.12 Đây là hạt giống bình an: cây nho sẽ cho quả, đất sẽ sinh hoa lợi và trời sẽ đổ sương. Ta sẽ cho số dân còn sót lại tất cả những thứ ấy làm phần sản nghiệp.13 Hỡi nhà Giu-đa và nhà Ít-ra-en, các ngươi đã thành lời nguyền rủa giữa chư dân thế nào, thì Ta sẽ cứu thoát các ngươi và làm cho các ngươi thành lời chúc phúc như vậy. Đừng sợ, cứ mạnh bạo lên.

14 Quả thật, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau: Ta đã quyết định giáng họa cho các ngươi thế nào, khi cha ông các ngươi làm cho Ta nổi giận – ĐỨC CHÚA các đạo binh phán – và Ta đã không hối tiếc,15 thì trong những ngày này Ta sẽ nghĩ lại mà giáng phúc cho Giê-ru-sa-lem và cho nhà Giu-đa như thế. Đừng sợ!

16 Đây là những điều các ngươi phải thi hành: Hãy nói thật với nhau; nơi cổng thành của các ngươi, hãy theo lẽ thật, lẽ công minh và sự ôn hòa mà xét xử.17 Chớ để lòng mưu điều ác hại nhau; đừng ưa chuộng thề gian, vì Ta ghét tất cả những điều đó. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

Trả lời về vấn đề ăn chay

18 Có lời ĐỨC CHÚA các đạo binh phán với tôi rằng:

19 “ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Chay tháng tư, chay tháng năm, chay tháng bảy và chay tháng mười sẽ thành niềm phấn khởi, mối hân hoan và những ngày lễ hội cho nhà Giu-đa. Nhưng trên hết, hãy yêu chuộng chân lý và bình an.”

Viễn ảnh ơn cứu độ thời Đấng Mê-si-a

20 ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Các nước và dân cư trong các thành phố lớn vẫn còn tuôn đến.21 Dân thành này sẽ đến thành khác mà nói rằng: “Nào ta cùng đi làm cho nét mặt ĐỨC CHÚA dịu lại và tìm kiếm ĐỨC CHÚA các đạo binh; cả tôi nữa, tôi cũng đi!”22 Các dân đông đảo và các nước hùng cường sẽ đến tìm kiếm ĐỨC CHÚA các đạo binh ở Giê-ru-sa-lem và làm cho nét mặt ĐỨC CHÚA dịu lại.

23 ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Trong những ngày ấy, mười người đàn ông thuộc mọi ngôn ngữ trong các dân tộc sẽ níu lấy áo của một người Giu-đa mà nói: “Chúng tôi muốn đi với anh em, vì chúng tôi đã nghe biết rằng Thiên Chúa ở với anh em.”

Scroll to Top