Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 42

Các phòng của Đền Thờ

1 Người ấy đưa tôi ra phía sân ngoài, về phía bắc, và dẫn tôi tới căn phòng đối diện với sân, tức là đối diện với tòa nhà, về hướng bắc.2 Phía mặt tiền, nhà dài năm mươi thước, về phía bắc, và rộng hai mươi lăm thước.3 Đối diện với các cửa sân trong và đối diện với nền đá sân ngoài, có những hành lang chạy dài trên cả ba tầng.4 Trước các phòng, có một lối đi rộng năm thước về phía trong, và dài năm mươi thước; các cửa đều quay về phía bắc.5 Các phòng bên trên thì hẹp hơn các phòng dưới và phòng giữa của tòa nhà, vì bị hành lang choán chỗ.6 Thật vậy, các phòng ấy chiếm ba tầng và không có cột như cột của sân, vì thế hẹp hơn các phòng dưới và phòng giữa, tính từ đất lên.7 Tường bên ngoài, song song với các phòng, quay về phía sân ngoài, đối diện với các phòng, dài hai mươi lăm thước.8 Chiều dài các phòng của sân ngoài là hai mươi lăm thước, trong khi các phòng ở phía trước cung thánh dài những năm mươi thước.9 Bên dưới các phòng này, có một lối vào từ hướng đông, dành cho người từ sân ngoài đi vô.

10 Ở đầu bức tường của sân, về phía nam, đối diện với sân và đối diện với tòa nhà, cũng có những căn phòng.11 Có một lối đi đằng trước những phòng đó, cũng giống như lối đi ở trước những phòng phía bắc; các phòng ấy dài như nhau, rộng như nhau, lối ra, lối vào và cách sắp đặt cũng như nhau.12 Cũng như các cửa phòng quay về phía nam, ở đầu mỗi lối đi đều có một cửa dành cho người ở ngoài đi vô; cửa này đối diện với bức tường bao bọc quay về phía đông.13 Người ấy bảo tôi: “Các phòng phía bắc và các phòng phía nam đối diện với sân, đó là các phòng của thánh điện, tại đây, các tư tế đến gần ĐỨC CHÚA sẽ ăn những của rất thánh. Cũng chính tại đây, người ta đặt các của rất thánh, lễ phẩm, lễ vật tạ tội và lễ vật đền tội, vì đây là Nơi Thánh.14 Khi các tư tế đi vào rồi, các ông không được rời khỏi Nơi Thánh mà ra phía sân ngoài, nhưng phải để lại y phục tế lễ của mình ở đó, vì các y phục ấy là đồ thánh; sau đó các ông sẽ mặc y phục khác để tới gần nơi dành cho dân chúng.

Kích thước của sân

15 Sau khi đã đo bên trong Đền Thờ, người ấy đưa tôi ra phía cổng quay về hướng đông và đo khắp chung quanh sân.16 Người ấy lấy cây trượng đo mà đo cạnh phía đông: hai trăm năm mươi thước, bằng cây trượng đo, khắp chung quanh.17 Rồi người ấy đo cạnh phía bắc: hai trăm năm mươi thước, bằng cây trượng đo, khắp chung quanh.18 Người ấy lại đo cạnh phía nam: hai trăm năm mươi thước, bằng cây trượng đo,19 khắp chung quanh. Còn cạnh phía tây, người ấy đo được hai trăm năm mươi thước, bằng cây trượng đo.20 Ở cả bốn cạnh, người ấy đều đo bức tường bao bọc khắp chung quanh: chiều dài hai trăm năm mươi và chiều rộng hai trăm năm mươi; bức tường đó dùng để phân cách nơi thánh thiêng với nơi phàm tục.

Scroll to Top