Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 47

Lời sấm lên án người Phi-li-tinh

1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với ngôn sứ Giê-rê-mi-a về người Phi-li-tinh trước khi Pha-ra-ô đánh Ga-da.

2 ĐỨC CHÚA phán thế này: Này đây nước dâng lên từ phương Bắc, biến thành thác lũ chảy lan tràn, tràn ngập khắp xứ sở và mọi vật trong đó, tràn ngập cả thành thị lẫn cư dân. Thiên hạ kêu la inh ỏi, mọi cư dân trong xứ đều khóc rú lên.

3 Tiếng vó ngựa lộp cộp, tiếng chiến xa vang rền, tiếng bánh xe ầm ĩ, khiến người cha, hai tay bủn rủn, chẳng còn màng đến con.

4 Bởi vì Ngày ấy đến tiêu diệt mọi người Phi-li-tinh, khiến cả Tia lẫn Xi-đôn không còn sót lại ai để tiếp cứu. Phải, ĐỨC CHÚA tiêu diệt người Phi-li-tinh, là cư dân đảo Cáp-to còn sót lại.

5 Ga-da đã cạo đầu xuống tóc, Át-cơ-lôn cũng bị tiêu tan. Này ngươi, hỡi phần dân còn lại đang sống trong thung lũng của chúng, cho đến bao giờ ngươi sẽ rạch mình?

6 Ôi, gươm của ĐỨC CHÚA, ngươi không được nghỉ ngơi mãi đến bao giờ? Hãy lại rút vào bao, ở yên, ngưng lại!

7 Ngươi nghỉ sao được, khi ĐỨC CHÚA còn ra lệnh truyền? Át-cơ-lôn và vùng duyên hải, đó là nơi Người đã định cho nó.

Scroll to Top