Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 49

Lời sấm lên án Am-mon

1 Về con cái Am-mon. ĐỨC CHÚA phán thế này: Phải chăng Ít-ra-en không còn con cái nữa, hay nó đã hết người nối nghiệp rồi? Vậy tại sao thần Min-côm lại thừa kế đất của Gát và dân của thần đó lại đến cư ngụ trong các thành của Gát?

2 Vì thế, này sẽ đến ngày – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – Ta cho vang lên tiếng hò reo xung trận tại Ráp-ba của con cái Am-mon. Ráp-ba sẽ trở nên một phế tích hoang tàn, các thành phụ thuộc sẽ bị lửa thiêu. Rồi Ít-ra-en sẽ nhận lại gia nghiệp của những kẻ được quyền thừa kế. ĐỨC CHÚA phán.

3 Khóc rú lên đi, hỡi Khét-bôn, vì thành Ai đã bị tàn phá. Gào lên đi, quấn vải thô vào người, hỡi dân thành Ráp-ba, khóc lên đi và rảo quanh tường lũy, vì cùng với tư tế, quan quyền, Min-côm sẽ bị đày ải.

4 Làm sao ngươi có thể tự hào về các thung lũng, về thung lũng phì nhiêu của ngươi, hỡi cô gái phản bội? Ngươi tin tưởng vào các kho báu của mình nên mới nói: “Ai sẽ đến đánh ta?”

5 Này đây, từ tứ phía, Ta cho kinh hoàng ập xuống trên ngươi – sấm ngôn của Chúa Thượng, ĐỨC CHÚA các đạo binh. Các ngươi sẽ bị xua đuổi đi, mỗi người một ngả, và sẽ chẳng còn ai quy tụ những người đã chạy trốn.

6 Nhưng sau đó, Ta sẽ đổi vận mạng của con cái Am-mon – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

Lời sấm lên án Ê-đôm

7 Về Ê-đôm. ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Ở Tê-man, phải chăng không còn khôn ngoan nữa, bậc thông thái đã hết mưu trí sao? Chẳng lẽ họ đã mất khôn ngoan rồi?

8 Chạy trốn đi, quay mặt đi, đào hố sâu mà ở, hỡi cư dân thành Đơ-đan, vì Ta giáng họa xuống Ê-xau; đây là thời Ta trừng phạt nó.

9 Nếu thợ hái nho đến vườn nho của ngươi, chúng sẽ không để sót trái nào; nếu ban đêm kẻ trộm đến, chúng sẽ tha hồ phá hoại.

10 Quả thật, chính Ta sẽ lột trần Ê-xau, để lộ những nơi nó ẩn núp, như thế, nó sẽ không ẩn mình được nữa. Dòng dõi nó đã bị tiêu diệt rồi, anh em láng giềng nó cũng vậy, chẳng còn ai nữa hết.

11 Để những trẻ mồ côi lại cho Ta, Ta sẽ nuôi dưỡng chúng; còn những ai góa bụa, cứ tin tưởng vào Ta!

12 Quả vậy, ĐỨC CHÚA phán thế này: Ai không chấp nhận án phạt là uống chén ấy, sẽ cứ phải uống; phần ngươi, chẳng lẽ ngươi lại thoát khỏi hình phạt? Ngươi không thoát khỏi hình phạt đâu, ngươi sẽ phải uống!13 Vì, Ta lấy chính danh Ta mà thề – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -: Bót-ra sẽ nên đồ kinh tởm, nên trò ô nhục, nên chốn điêu tàn, và nên lời chúc dữ; tất cả các thành của nó sẽ nên chốn điêu tàn vạn cổ.

14 Tôi đã nghe một lời khuyên từ nơi ĐỨC CHÚA, và một sứ giả đã được sai đến với chư dân: “Tập trung lại! Hãy xông vào đánh nó! Nào đứng lên giao chiến!”

15 Vì này, Ta làm cho ngươi ra bé nhỏ giữa chư dân, bị người người khinh dể.

16 Thói tự cao tự đại, lòng kiêu căng của ngươi đã lừa dối ngươi; ngươi ở trong các hốc đá, ngươi chiếm giữ các đỉnh đồi! Khi ngươi làm tổ trên cao tựa chim phượng hoàng, thì từ đó, Ta lại hất ngươi xuống – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

17 Ê-đôm sẽ nên đồ kinh tởm; bất cứ ai qua lại gần đó cũng phải kinh ngạc và chê cười mọi thương tích của nó.18 Giống như cảnh tàn phá ở Xơ-đôm, Gô-mô-ra và các vùng lân cận, ĐỨC CHÚA phán, sẽ không còn ai cư ngụ ở đó, chẳng còn người nào đến đó trú ngụ.

19 Này tựa con sư tử lên khỏi bụi rậm ở sông Gio-đan, tiến về đồng cỏ luôn xanh tốt, thì trong phút giây, Ta sẽ bắt chúng phải mau ra khỏi đó, và đặt ở đó người được Ta tuyển chọn. Vì nào có ai giống như Ta? Ai có thể bắt Ta hầu tòa? Có mục tử nào đứng vững được trước nhan Ta?

20 Vì thế, hãy nghe đây kế hoạch ĐỨC CHÚA đã mưu tính để lên án Ê-đôm, cũng như những toan tính Người đã dự định để lên án dân cư Tê-man. Quả thật, cả chiên dê nhỏ nhất cũng sẽ bị lôi đi! Quả thật, đồng cỏ của chúng cũng vì chúng mà phải kinh ngạc.

21 Tin chúng sụp đổ làm cõi đất chuyển rung, tiếng kêu la vang dội đến Biển Sậy.

22 Này tựa chim phượng hoàng cất mình lên, bay lượn và xòe cánh che Bót-ra, lòng dũng sĩ Ê-đôm trong ngày ấy cũng sẽ như dạ đàn bà đau quặn lúc sinh con.

Lời sấm lên án các thành xứ Xy-ri

23 Về Đa-mát. Kha-mát và Ác-pát thẹn thùng, vì phải nghe một hung tín. Chúng phải xao xuyến như biển động, không thể yên hàn.

24 Đa-mát suy nhược quay lưng trốn chạy, nỗi kinh hoàng xâm chiếm nó, như người phụ nữ sắp sinh con.

25 Tại sao thành phố danh tiếng ấy, một đô thị làm cho Ta hoan hỷ lại không bị bỏ rơi?

26 Vì thế các thanh niên sẽ ngã gục trên các quảng trường, và tất cả các chiến binh sẽ phải tiêu vong trong ngày đó – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.

27 Ta sẽ châm lửa đốt tường lũy Đa-mát, lửa sẽ thiêu rụi các cung điện của Ben Ha-đát.

Lời sấm lên án các chi tộc Ả-rập

28 Về Kê-đa và về các vương quốc Kha-xo đã bị Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đánh bại, ĐỨC CHÚA phán thế này: Nào đứng dậy! Tiến lên Kê-đa, hãy hủy diệt con cái dân Ke-đem.

29 Chớ gì lều và chiên dê của chúng bị người ta lấy đi, cả vải vóc và mọi đồ đạc của chúng cũng vậy; phải chi người ta bắt lạc đà của chúng đi, và lớn tiếng hô chống lại chúng rằng: “Kinh hoàng tứ phía!”

30 Hỡi dân cư Kha-xo, trốn đi, lẩn cho mau, đào hố sâu mà ở, – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – bởi vì Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đã hoạch định một kế hoạch chống các ngươi:

31 “Nào đứng dậy, tiến lên đánh dân tộc hiền hoà đang sống trong yên ổn – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -, dân không cửa, không then, sống ở nơi riêng biệt.

32 Lạc đà của chúng sẽ thành mục tiêu cướp phá, súc vật từng đàn nên miếng mồi ngon!” Ta sẽ phân tán theo mọi chiều gió những kẻ cạo tóc hai bên thái dương, Ta sẽ giáng họa cho chúng từ mọi phía, – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

33 Kha-xo sẽ trở thành sào huyệt cho loài lang sói, sẽ ra hoang vu đến muôn đời, không còn ai cư ngụ ở đó, chẳng còn người nào đến đó trú ngụ.

Lời sấm lên án Ê-lam

34 Đây là lời ĐỨC CHÚA gửi cho ngôn sứ Giê-rê-mi-a liên quan đến Ê-lam, vào đầu triều đại Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa:

35 ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Này Ta sắp bẻ gãy cây cung của Ê-lam, nguồn dũng lực của chúng.

36 Ta sẽ cho ập vào Ê-lam bốn luồng gió từ bốn phương trời. Ta sắp phân tán chúng theo mọi chiều gió ấy; sẽ không còn một dân tộc nào, mà người Ê-lam bị xua đuổi lại không đến.

37 Ta sẽ bắt dân Ê-lam phải run sợ trước mặt những kẻ thù, và trước mặt những kẻ tìm hại mạng sống chúng. Ta sẽ khiến tai ương, cơn lôi đình thịnh nộ của Ta ập xuống trên chúng – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Ta lại còn cho gươm đuổi theo cho đến khi Ta tận diệt chúng.

38 Rồi Ta sẽ đặt ngai vàng của Ta ở Ê-lam, Ta sẽ diệt tận gốc vua và các thủ lãnh – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

39 Nhưng sau đó, Ta sẽ đổi vận mạng của Ê-lam – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

Lên đầu trang