Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 5

Lý do đưa đến cuộc xâm lăng

1 Hãy rảo quanh đường phố Giê-ru-sa-lem mà xem cho biết. Trên các quảng trường thành phố ấy, hãy tìm xem có gặp được một người, một người biết thi hành luật pháp, biết sống cho chân thật, Ta sẽ dung tha cho cả thành.

2 Cả khi chúng kêu lên: “Có ĐỨC CHÚA hằng sống”, thì cũng chỉ là thề dối thề gian.

3 Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài chẳng để mắt tìm chân lý sao? Ngài đánh phạt chúng, chúng không thèm rên rỉ. Ngài tiêu diệt chúng, chúng từ khước lời sửa dạy của Ngài. Mặt chúng chai hơn đá, chúng từ chối không chịu trở về.

4 Phần tôi, tôi nói: “Chúng thật là những tên hèn hạ. Hành động của chúng ngu xuẩn biết bao. Vì chúng chẳng am tường đường lối của ĐỨC CHÚA, và luật pháp của Thiên Chúa chúng thờ.

5 Tôi sẽ đến với hàng kẻ cả và nói chuyện với họ, hẳn là họ am tường đường lối của ĐỨC CHÚA và luật pháp của Thiên Chúa họ thờ.” Thế nhưng chính họ đã cùng nhau bẻ gãy ách, đập tan cả xích xiềng.

6 Vì thế họ sẽ bị sư tử trong rừng xông ra tấn công, bị chó sói hoang địa cắn chết. Loài beo loài báo rình rập các thành, ai ra khỏi sẽ bị xé xác. Vì tội ác của họ thì muôn vàn, hành vi phản bội thì vô kể.

7 Vì sao Ta phải tha cho ngươi chứ? Con cái ngươi đã từ bỏ Ta mà thề bồi nhân danh cái chẳng phải là thần. Ta cho chúng được ăn no mặc ấm, thì chúng lại đi ngoại tình, đổ xô đến nhà bọn điếm.

8 Chúng là những con ngựa động cỡn và bất kham, đứa nào cũng hú hí với vợ người hàng xóm.

9 Những chuyện như thế Ta lại không trừng phạt, một dân như vậy Ta không trả thù sao? – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA

10 Leo lên tường của nó mà phá đổ, nhưng đừng phá hoàn toàn. Bẻ những nhánh nho đi, vì những thứ đó không thuộc về ĐỨC CHÚA!

11 Nhà Ít-ra-en cũng như nhà Giu-đa, đối với Ta, đều là quân phản bội, – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

12 Chúng chối bỏ ĐỨC CHÚA, dám nói rằng: “Chẳng có Chúa đâu! Chúng tôi chẳng mắc tai họa nào, đói kém, gươm đao, chúng tôi không hề gặp!

13 Bọn ngôn sứ chỉ là cơn gió thoảng, chẳng có lời mặc khải nào đâu!” Chúng đã nói làm sao, xin xảy ra cho chúng như vậy.

14 Thế nên, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh, phán như sau: Các ngươi đã nói những lời đó, thì này, Ta sẽ làm cho các lời của Ta thành lửa nơi miệng ngươi, và sẽ biến dân này thành củi cho lửa ấy thiêu đốt.

15 Này, hỡi nhà Ít-ra-en, Ta sẽ đưa một dân từ xa tới cho nó đánh phá ngươi – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Đó là một dân kiên cường, một dân kỳ cựu, một dân dùng ngôn ngữ ngươi chẳng biết; nó nói gì ngươi cũng chẳng nghe ra.

16 Ống tên của nó như nấm mồ mở rộng; tất cả đều là những dũng sĩ anh hùng.

17 Nó sẽ ngốn ngấu của ngươi: mùa màng và lương thực, con trai và con gái, ngốn ngấu chiên và bò, vườn nho và nương vả. Nó sẽ dùng gươm mà triệt hạ các thành trì kiên cố của ngươi, các thành trì ngươi từng tin tưởng.

Cách Thiên Chúa sửa trị

18 Cả trong những ngày ấy – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -, Ta sẽ không tận diệt ngươi.

19 Và khi chúng hỏi: “Tại sao ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, lại làm cho chúng ta tất cả những điều đó?”, ngươi sẽ nói với chúng: “Là vì các ngươi đã lìa bỏ Ta và làm tôi các thần ngoại ngay tại đất nước các ngươi, cho nên các ngươi cũng sẽ phải làm tôi ngoại bang trên phần đất không thuộc về các ngươi.”

Nhân một nạn đói (?)

20 Hãy loan báo điều này trong nhà Gia-cóp, hãy đưa tin tại Giu-đa rằng:

21 Nghe đây, lũ dân u mê, dại dột, có mắt mà không thấy, có tai mà chẳng nghe.

22 Đến Ta mà các ngươi cũng không kính sợ sao – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA? Trước mặt Ta mà các ngươi cũng không run khiếp sao? Chính Ta đã đắp cát làm ranh giới cho biển, đã ấn định là muôn đời biển không được vượt qua. Biển có động cũng chẳng làm gì, sóng có gào cũng không tràn nổi.

23 Nhưng lòng dân này thật ngoan cố, lì lợm; chúng tự tách rời và bỏ đi luôn.

24 Chúng đã không tự nhủ: “Chúng ta hãy kính sợ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, Đấng cho mưa đúng thời đúng buổi, mưa đầu mùa và mưa cuối mùa, Đấng dành cho chúng ta những thời gian nhất định để thu hoạch mùa màng.”

25 Nhưng tội ác của các ngươi đã đảo lộn trật tự đó, và lỗi lầm của các ngươi không cho các ngươi hưởng bao điều tốt đẹp kia.

Tiếp tục đề tài trên

26 Vì trong dân Ta có những kẻ gian ác luôn rình rập như thể đánh chim, chúng gài bẫy bắt người.

27 Tựa chiếc lồng đầy chim, nhà chúng đầy lừa đảo. Nhờ đó, chúng đã thành kẻ cả giàu sang.

28 Chúng phương phi đẫy đà. Tội ác của chúng không sao lường nổi. Chúng không tôn trọng công lý, coi thường quyền lợi kẻ mồ côi, miễn sao chúng được lợi. Chúng không xử công minh cho kẻ khó nghèo.

29 Những chuyện như thế đó, Ta lại không trừng phạt, một dân như vậy đó, Ta không trả thù sao – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA?

30 Những chuyện kinh khiếp và ghê tởm đã xảy ra trong xứ này:

31 Ngôn sứ thì tuyên sấm điều gian dối, tư tế thì trục lợi. Vậy mà dân Ta lại ưa thích! Nhưng khi mọi chuyện đến hồi kết liễu, các ngươi sẽ làm gì?

Scroll to Top